Side header image

Academisch medewerker, Vakdidactiek Informatica - 2019BAPFSWEX298

De Antwerp School of Education zoekt een deeltijdse (10%)

BAP-medewerker in het domein Vakdidactiek Informatica

Jouw opdracht

 • Je verleent medewerking aan de onderwijsactiviteiten en aan (interne en externe) dienstverlening in het domein Vakdidactiek Informatica binnen de Academische Lerarenopleiding Universiteit Antwerpen (ALUA).
 • Je biedt ondersteuning bij de taken van de academisch verantwoordelijke voor het domein Vakdidactiek Informatica.
 • Je werkt samen met mentoren en andere betrokkenen uit het werkveld voor de opleiding van de studenten van de lerarenopleiding.
 • Je werkt in permanent teamoverleg samen met de vakgroep Wiskunde-Informatica en andere.
 • Opmerking: deze aanstelling kan eventueel gecombineerd worden met de aanstelling als deeltijdse (10%) BAP-medewerker in het domein Vakdidactiek Wiskunde.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van master/licentiaat in de informatica of een hieraan gelijkgesteld of gelijkwaardig diploma.
 • Je bezit een diploma van leraar (geaggregeerde voor het secundair onderwijs) of een hieraan gelijkgesteld of gelijkwaardig diploma, of beschikt over evenwaardige elders verworven competenties.
 • Je beschikt over ruime onderwijservaring in de informatica in het secundair onderwijs. Andere bijkomende onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je beschikt over uitgesproken didactische kwaliteiten en begeleidingsvaardigheden en hebt een duidelijke voorkeur voor activerend onderwijs.
 • Je bent gericht op constructieve samenwerking en bezit daartoe de nodige communicatieve vaardigheden, organisatievermogen en verantwoordelijkheidszin. Je kan flexibel werken in teamverband.
 • Je onderwijskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de Universiteit Antwerpen.

Wij bieden

 • een aanstelling als deeltijds (10%) BAP-medewerker voor een periode van 1 jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding: 1 februari 2020 of van zodra mogelijk;
 • een brutomaandwedde van een voltijds praktijkassistent varieert van € 3.338,21 tot € 5.649,28;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 31 december 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het online sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Prof. dr. E. Vandervieren (ellen.vandervieren@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.