Side header image

Valorisatiemanager - 2019BAPIOFEF046

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) zoekt in het kader van de steun aan het basis- en toegepast onderzoek verleend uit het Industrieel Onderzoeksfonds AUHA (IOF) een voltijdse (m/v)

Valorisatiemanager

voor het IOF Consortium VAXINFECTIO-PO, bestaande uit volgende groepen: het Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties (CEV), het Laboratorium Experimentele Hematologie (LEH), Centrum voor Gezondheidseconomisch Onderzoek en Modelleren van Infectieziekten (CHERMID) en het Laboratorium Medische Microbiologie (LMM), alle vier verbonden aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, alsook de onderzoeksgroep Productontwikkeling van de faculteit Ontwerpwetenschappen.

Wetenschappelijk-thematisch is de focus van het onderzoek van het consortium gericht op de multidisciplinaire studie van infectieziekten, vaccins (incl. tumorvaccinatie), immunotherapie, microbiologisch onderzoek en medical devices, met specifieke aandacht voor de preventie en behandeling van bacteriële en virale infecties.

Jouw opdracht

 • Je staat vanuit je valorisatiemanagementfunctie in voor het verzekeren en verder uitbouwen van het IOF consortium met de bedoeling:
  • de samenwerking met de bedrijfswereld te garanderen, te behouden en te bevorderen;
  • de ‘intellectuele eigendom’ en potentieel valoriseerbare kennis te verruimen;
  • exploreren van nieuwe initiatieven op gebied van samenwerking en valorisatie.
 • Je boort nieuwe valorisatie-opportuniteiten aan met als doelstelling het valoriseren van de in het IOF consortium aanwezige expertise samen met de bedrijfswereld.
 • Je stimuleert als lid van het IOF consortium de samenwerking met andere faculteiten/departementen/onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de AUHA en helpt mee aan de opbouw van nationale en internationale netwerken.

Meer algemeen moeten je activiteiten steeds gericht zijn op de industriële valorisatie van nieuwe technologieën en onderzoeksresultaten uit het IOF consortium waarbij ernaar gestreefd wordt de IOF-parameters van de Universiteit Antwerpen en de hogescholen van de AUHA te verhogen: doctoraten (P1), A1-publicaties en citaties (P2), industriële inkomsten (P3), inkomsten uit EU programma’s (P4), octrooien (P5) en spin-offs (P6). Waarbij de inzet van de Valorisatiemanager zich vooral situeert op P3, P4, P5 en P6.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een master diploma in een medisch of wetenschappelijk domein (arts, dierenarts, tandarts, apotheker, bioloog, biomedische wetenschapper). Het bezit van een doctoraat op proefschrift in het onderzoeksdomein van het IOF consortium is geen vereiste maar wordt als een bijkomende troef beschouwd.
 • Aantoonbare ervaring in valorisatie van onderzoek dat aansluit bij 1 of meerdere van de expertise domeinen van het IOF consortium:
  • Preventieve en therapeutische vaccins: klinisch onderzoek en ontwikkeling
  • Immunologisch onderzoek mbt kanker en infectieziekten
  • Bacterieel onderzoek (antibiotica, resistentie en biofilms)
  • Ontwikkeling van innovatieve sneldiagnostiek
  • Gezondheidseconomie in het kader van preventie van infectieziekten
  • Ontwikkeling van medical devices
 • Je hebt een sterke ondernemingszin en beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden.
 • Je hebt voeling met zowel de academische als de bedrijfssector; relevante industriële ervaring is een sterke troef.
 • Ervaring met aantrekken van extern onderzoek van de bedrijfswereld en de overheid in het domein van basis- en toegepast onderzoek op zowel nationaal als internationaal niveau strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van technologietransferprocessen voor academische kennis, alsmede het beschikken over de nodig managementcapaciteiten om op synergetische wijze een grote diversiteit aan projecten te beheren, leveren een voordeel.
 • Ervaring met EU projecten alsook met diverse aspecten van beheer van eigendomsrechten strekt tot aanbeveling.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Omwille van de nationale en internationale context van de functie, is een goede actieve kennis van Engels noodzakelijk en kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt kennis van de courante MS Office software.

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in functie van positieve tussentijdse evaluatie;
 • een voltijdse bruto maandwedde die voor een senior profiel varieert van €4.872,61 tot €8.708,66 (barema in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring);
 • een dynamische en stimulerende omgeving;
 • glijdende werkuren;
 • 40 verlofdagen per jaar;
 • gratis woon-werk verkeer met het openbaar vervoer;
 • mogelijkheid tot een fietsvergoeding;
 • de datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 24 maart 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De selectiecommissie gaat door op 24 april 2019 in de voormiddag.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpern.be.
 • Voor informatie betreffende het IOF kan je contact opnemen met Jurgen Joossens (Tel. 03 265 30 25, Jurgen.Joossens@uantwerpen.be ).
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Prof. Dr. Pierre Van Damme [(03/265 25 38), Pierre.vandamme@uantwerpen.be ].

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.