Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Duurzame innovatie in marketing - 2019ZAPFBEEX030

Het Departement Marketing van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie heeft volgende deeltijdse (55%) vacature

Zelfstandig academisch personeel in het domein duurzame innovatie in marketing

Uw opdracht

Heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel.

 • U doceert, in overleg met de departementsraad, opleidingsonderdelen zoals Marketing en Communicatiemanagement, Marketingbeleid: Theorie en Cases en/of Consumentengedrag.
 • U begeleidt masterproeven aan onze faculteit.
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van duurzame innovatie in marketing. U verwerft onderzoeksfondsen en begeleidt doctoraatsstudenten in dit domein.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: zowel binnen als buiten de universiteit wordt een dienstverlening verwacht, uitgaande van de eigen deskundigheid.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de toegepaste economische wetenschappen of in een gelijkwaardig domein.
 • U heeft ervaring met het doceren van academische cursussen in het domein van de vacature en legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • U heeft ervaring in het verwerven en uitvoeren van (internationale) onderzoeksprojecten rond duurzame innovatie in marketing en in het begeleiden van doctoraatsstudenten.
 • U kunt publicaties voorleggen in internationale peer-reviewed tijdschriften rond duurzame innovatie in marketing.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Relevante bedrijfservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een aanstelling met structurele opdracht in de graad van hoofddocent, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2019;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.872,61 tot € 7.564,80;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 24 maart 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij Prof. dr. Nathalie Dens (nathalie.dens@uantwerpen.be), voorzitter van het departement.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.