Side header image

Zelfstandig academisch personeel / Werkleider, Geological economics - 2019ZAPFBEEX311

De Belgische Geologische Dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen stellen samen de gecombineerde vacature open met financiering van FED-tWIN (het programma voor duurzaam onderzoek tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten):

deeltijds (50%) structureel zelfstandig academisch personeel (tenure track) aan UAntwerpen en deeltijds (50%) wetenschappelijk medewerker (werkleider SW2) aan KBIN in het domein geological economics (Towards sustainable and dynamic management of subsurface activities)

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. In het KBIN is één persoon op drie een wetenschapper. Het wetenschappelijke personeel omvat voornamelijk biologen, paleontologen en geologen. Dit laat toe multidisciplinair onderzoek te verrichten. De Belgische Geologische Dienst (BGD), een onderdeel van het KBIN, is een geo-wetenschappelijk documentatiecentrum. De BGD huisvest de originele geologische databanken en een representatieve lithotheek van de Belgische ondergrond. De expertise is gebaseerd op wetenschappelijk werk dat resulteert in internationale publicaties. Interactie met andere Geologische Diensten gebeurt via actieve deelname aan verschillende expertgroepen zoals de overkoepelende organisatie EuroGeoSurveys. De relevantie van de expertise en de data van de BGD wordt verder ook aangetoond door de verschillende internationale en nationale projecten waaraan de BGD meewerkt, vaak in een leidinggevende rol.

Met meer dan 5.500 medewerkers is de Universiteit Antwerpen één van de grootste werkgevers van de provincie Antwerpen. Dag na dag zorgt de inzet van onze medewerkers ervoor dat er vernieuwend onderwijs wordt gegeven aan 20.000 studenten, dat er baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht en dat de universiteit haar belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij kan spelen. In haar streven naar internationale excellentie, is de Universiteit Antwerpen een onderzoeksuniversiteit in ware zin met een bijzonder sterke expertise in de volgende speerpuntdomeinen in onderzoek: Beeldvorming; Neurowetenschappen; Infectieziekten; Geneesmiddelenonderzoek; Materiaalkarakterisering; Ecologie en duurzame ontwikkeling; Haven, transport en logistiek; Grootstad, geschiedenis en hedendaags beleid; Sociaal-economisch beleid en organisatie.

Functie:

De functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 • Deeltijdse (50%) aanstelling als wetenschappelijk medewerker – werkleider (SW2) bij het KBIN
 • Deeltijdse (50%) aanstelling als zelfstandig academisch personeel – docent tenure track bij de   UAntwerpen.

Uw opdracht aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en aan de Universiteit Antwerpen

 • Uw opdracht aan KBIN bestaat uit onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
 • Uw opdracht aan UAntwerpen heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van geological economics. De korte en langere termijn objectieven van dit onderzoek zijn vastgelegd, en toegevoegd als bijlage.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U doceert aan UAntwerpen 1 opleidingsonderdeel in het domein van sustainability engineering and management.
 • Ook wetenschappelijke dienstverlening behoort tot uw takenpakket, meer bepaald rond de bepaling van de waarde van fysieke collecties van het KBIN en van gegevensbanken die internationaal worden uitgebouwd, met aandacht voor de valorisatie. U bouwt tevens het bestaande netwerk van bij geologische economische vraagstukken betrokken maatschappelijke actoren verder uit.
 • Gezien de sociale dimensie van het onderzoek (klimaat, eindigheid grondstoffen…) behoort proactieve interactie met het middenveld, publiek en industrie tot uw takenpakket.
 • Meer informatie over het onderzoeksprofiel kan teruggevonden worden in de Appendix.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in een domein dat aansluit bij de vacature (mogelijks toegepaste economische wetenschappen – aardwetenschappen), dat werd behaald maximaal 12 jaar voor de einddatum van de termijn waarbinnen U zich kandidaat kan stellen voor deze vacature. De periode van 12 jaar voor het bezit van een doctoraat wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig en ervaring met de integratie van geologie met milieueconomie.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en bij de onderzoeksstrategie van het KBIN.
 • Uw curriculum geeft blijk van zin voor initiatief en leiderschap.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht. U heeft aandacht en talent voor het opzetten van samenwerking zowel binnen als buiten projecten.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Betrokkenheid bij Interdisciplinair onderzoek rond geologie, ecologie en economie, evenals kennis die specifiek aansluit bij de beoogde onderzoeksobjectieven, die uiteengezet zijn in bijlage, vormen een belangrijke meerwaarde.

Aanbod

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen biedt

 • een halftijdse aanstelling van minimum 10 jaar als wetenschappelijk medewerker (werkleider - SW2) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, binnen de Belgische Geologische Dienst, onderdeel van de Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven;
 • een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.534,66 tot € 6.877,39;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.

De Universiteit Antwerpen biedt

 • een halftijdse aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent (50%), als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Datum van indiensttreding is bij beide instellingen 1 september 2020.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 19 januari 2020.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door de selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 13 mei 2020.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij Kris Piessens (Kris.Piessens@naturalsciences.be, ++32 (0)2 788 76 34) en Steven Van Passel (steven.vanpassel@uantwerpen.be, ++32 472 93 00 23).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.