Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Reumatologie - 2019ZAPFGGWEX044

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW) heeft de volgende functie vacant:

Zelfstandig academisch personeel (20%) in het domein reumatologie

Uw opdracht

 • U levert als titularis bijdragen aan het onderwijs in de reumatologie zowel binnen de bachelor- als de masteropleiding Geneeskunde.
 • U bent verantwoordelijk voor de academische aspecten van de reumatologie in het kader van de master in de specialistische geneeskunde.
 • U fungeert als coördinerend stagemeester voor de opleiding in de reumatologie.
 • U beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring in het onderzoeksdomein van de reumatologie.
 • U voert wetenschappelijk onderzoek uit binnen de vakgroep TWI²N (translationele wetenschappen in het domein van de immunologie en inflammatie), meer bepaald binnen de onderzoeksgroep  Immunologie.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U begeleidt bachelor- en masterstudenten in het kader van stages en/of masterthesissen en u fungeert als promotor van doctoraatsstudenten.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent advies binnen en buiten de UAntwerpen alsook binnen het universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA), u fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse (wetenschappelijke) instellingen, u neemt deel aan (intern)nationale wetenschappelijke congressen.
 • De uitoefening van deze deeltijdse opdracht zal worden gecombineerd met een klinische aanstelling aan het UZA.

Uw profiel

 • U bezit een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts en bent erkend specialist in de reumatologie. Het bekleden van de functie van kliniekhoofd of senior staflid aan een universitair ziekenhuis, strekt tot aanbeveling.
 • U bezit een doctoraat op proefschrift.
 • U hebt enkele jaren postdoctorale ervaring of gelijkwaardig.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit;
 • U beschikt over leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief, samenwerkingsgericht en resultaatsgericht.
 • U neemt ook deel aan een georganiseerd wachtsysteem.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van 3  jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is 1 januari 2020;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13 en voor een hoofddocent van € 4.872,61 tot € 7.654,80;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk tot 1 september 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de ZAP-functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Guy Hubens (decaan) guy.hubens@uantwerpen.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.