Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Psychotherapie - 2019ZAPFGGWEX045

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW) heeft de volgende functie vacant:

Zelfstandig academisch personeel (20%) in het domein psychotherapie

Uw opdracht

 • U doceert:
  • psychotherapie (4u)  in het vak psychiatrie (5stptn, 70u) in de bama geneeskunde;
  • psychologie van normaal en pathologisch functioneren (4u), psychotherapie (nog uit te werken in nieuw programma) en cliënt-gericht experiëntiële psychotherapie (2u) in de master in de specialistische geneeskunde: psychiatrie.
 • U coördineert:
  • het postgraduaat in de integratieve psychotherapie voor volwassenen;
  • het postgraduaat in de  psychotherapie jeugd en context; optie 1. Experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie en optie 2. Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie;
  • de postacademische vorming ‘Jaaropleiding tot supervisor in de psychotherapie’. 
 • Als academisch verantwoordelijke leidt en coördineert u de drie staven van de drie postgraduaten in de psychotherapie.
 • U updatet continu de programma’s en de literatuur, in overleg met de drie opleidingsstaven.
 • U ontwikkelt nieuwe modellen over integratieve psychotherapie.
 • U stuurt de administratieve kracht voor de postgraduaten aan.
 • Als academisch verantwoordelijke begeleidt u de inkanteling van een nieuw postgraduaat: opmaak dossier, kwaliteitsbewaking, samenwerking met de opleidingsstaf.
 • U bouwt onderzoek uit binnen de vakgroep CAPRI (Collaboratief Antwerps Psychiatrisch Onderzoeksinstituut)  in het domein van de psychotherapie. U verwerft en beheert onderzoeksfondsen. U bent promotor van alle specialisatieverslagen, waarvan u de methodologische begeleiding op zich neemt. U werkt mee als copromotor aan doctoraatsprojecten binnen de vakgroep.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket:
  • maatschappelijke dienstverlening: u neemt onder meer deel aan: de erkenningscommissie van VVCEPC; actieve betrokkenheid bij BWP, actieve rol in de uitwerking van de Wet op de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen; u onderhoudt de contacten met het werkveld via de representatieve beroepsverenigingen;
  • wetenschappelijke dienstverlening: redactiewerk bij relevante tijdschriften of journals in de psychotherapie.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift bij voorkeur in het domein van de psychotherapie.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • U beschikt over de nodige basiskennis – theoretisch en in de praktijk - van de 4 psychotherapeutische denkkaders en over de zeer grondige kennis van op zijn minst 1 van deze.
 • Naast uw academische aanstelling beoefent u de praktijk van de psychotherapie minstens 6u/week.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van 3 jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2019;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13 en voor een hoofddocent van € 4.872,61 tot € 7.654,80;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk tot 31 maart 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Guy Hubens (decaan) guy.hubens@uantwerpen.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.