Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Theaterwetenschap - 2019ZAPFLWEX028

Het Departement Letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft volgende voltijdse vacature

Zelfstandig academisch personeel (ZAP) in het domein van de Theaterwetenschap

Uw opdracht

Heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel.

 • U doceert Theatergeschiedenis (6 SP), Tekst en representatie (3 SP), Opvoeringsanalyse (6 SP) en Adaptatie in Theater, Film en Literatuur (3 SP) in de bachelor Theater- , Film- en Literatuurwetenschap en Dramaturgie (6 SP) in de master Theater- en Filmwetenschap.
 • U bouwt onderzoek uit op vlak van theater, performance en intermediale poëtica, volgens de doelstellingen van het Onderzoekscentrum voor Visuele Poëtica (www.visualpoetics.be).
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer actief en creatief deel aan het publieke debat omtrent podiumkunstenkritiek en het cultureel erfgoed van theater en performance. U bent goed vertrouwd met het relevante culturele veld.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat in de theaterwetenschap of een aanverwant wetenschapsdomein.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Ervaring in het verwerven en beheren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Native of near-native Nederlands strekt tot aanbeveling.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2019;
 • Een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13; en voor een voltijds hoofddocent van € 4.872,61 tot € 7.564,80;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 24 maart 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 3 mei 2019.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Kurt Vanhoutte (kurt.vanhoutte@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.