Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Ethiek - 2019ZAPFLWEX034

Het Departement Wijsbegeerte van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft volgende deeltijdse (10%) vacature

Zelfstandig academisch personeel in het domein Ethiek

Uw opdracht

 • U doceert alternerend a) een Ma-seminarie (6 SP) of ‘Filosofie en samenleving’ (6 SP) en b) ‘Toegepaste Ethiek’ (6 SP, tweejaarlijks, niet in 2019-2020).
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van Ethiek.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan activiteiten van wetenschapscommunicatie georganiseerd door het departement wijsbegeerte.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de Wijsbegeerte (of gelijkwaardig).
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van 3 jaar, eventueel hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2019;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 24 maart 2019.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 29 april 2019.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Katrien Schaubroeck (+32 3 265 43 51).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.