Side header image

Zelfstandig academisch personeel / Werkleider, Digitale Historische Geografie - 2019ZAPFLWEX293

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen en het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën hebben de volgende voltijdse vacature (100%) vacant:

Zelfstandig academisch personeel (50%) en werkleider SW2 (50%) in het domein Digitale Historische Geografie

Context:

Deze functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

 • Deeltijdse (50%) aanstelling als Tenure Track Docent bij UAntwerpen, FLW, Departement Geschiedenis, Centrum voor Stadsgeschiedenis
 • Deeltijdse (50%) aanstelling als werkleider (SW2) bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, standplaats Algemeen Rijksarchief

FED-tWIN is een nieuw federaal onderzoeksprogramma van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) met als doel het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen tien federale wetenschapsinstellingen en Belgische Universiteiten door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen. Deze vacature kadert in volgend onderzoeksprofiel:

DIGHIMAPS: Digital Maps and Archives : Activating Cartographic Collections in a Digital World.

For a long time cartographic collections have been cherished as objects of great value and beauty, illustrating the evolving representation of the world, the city or the landscape. Over the past decade, the massive high-resolution digitization of historical maps, for instance in Belgium through the Cartesius-project, enabled the general public to explore map collections using easily accessible geographic search engines. Over the next years however, it’s time to move one step further: careful georeferencing and vectorization of maps, as well as the (semi-)automatic recognition of their content will allow us to link maps to other types of digital content (other maps but also textual sources and iconography). Nowadays, efforts of geo-spatialization, digitization and data-integration are still costly, time-consuming and fragmented. Several technologies – such as automatic transcription of old handwriting or automatic extraction of graphical forms from historical maps – are still in an experimental stage. However, initiatives like the European Time Machine bid, in which both the Belgian State Archives and the University of Antwerp participate, are aiming for a technological breakthrough creating the ‘Big Data of the Past’. This profile seeks to explore the potential of digital cartographic collections as key to unlock this new digital universe in which space enables an entirely novel way to organize, search, analyze and visualize archival data and collections. Building on existing efforts of digitization and geolocalization, the candidate will consolidate and elaborate the available expertise in Digital Historical Geography at both the State Archives of Belgium and UAntwerp in research, teaching, scientific and societal services, as well as the management, preservation and dissemination of cartographic collections.

Uw opdracht

 • U implementeert het FED-tWIN DIGHIMAPS onderzoeksprofiel in de Universiteit Antwerpen (50%) en het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (50%). Een gedetailleerde beschrijving, inclusief werkplan voor de eerste twee jaar, kunnen verkregen worden via tim.soens@uantwerpen.be of sebastien.dubois@arch.be.
 • U draagt bij tot de lange-termijn uitbouw van onderwijs, onderzoek, dienstverlening in het domein van de Digitale Historische Geografie en Cartografie.
 • U doceert als co-titularis een vak in de methodologische cluster van de Bachelor (bijvoorbeeld Historische Oefeningen 1 of 2); Historisch Atelier (6 studiepunten, Master) en een keuzevak op het terrein van de Digitale Historische Geografie (6 studiepunten op Bachelor- of Masterniveau).
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U coördineert in beide organisaties de verdere uitbouw van digitale onderzoeksinfrastructuur binnen het domein van deze vacature (bijvoorbeeld CARTESIUS; GIStorical Antwerp; CLARIAH; Time MACHINE).
 • U zorgt voor input van GIS-gerelateerde kennis in beide organisaties, bijvoorbeeld voor de verdere uitbouw van een geografische component binnen de zoekomgeving van het Rijksarchief.
 • U bent de expert voor de bewaring, ontsluiting en valorisatie van de analoge kaarten in het Rijksarchief.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u valoriseert de eigen onderzoeksexpertise ondermeer via toegepast onderzoek in de erfgoedsector (Onroerend en Roerend Erfgoed).

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in Geschiedenis of een vergelijkbaar proefschrift over historische geografie of historische cartografie.
 • Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voor indiening van de kandidaatstelling. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
 • U hebt minstens twee jaar postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U hebt aantoonbare onderzoekservaring op het domein van de Digitale Historische Geografie en het gebruik van technieken en methodes uit de Digital Humanities /Spatial Humanities in het historisch onderzoek.
 • U beschikt over een aantoonbare expertise op het vlak van GIS-software en de toepassing ervan in het historisch onderzoek.
 • U hebt een goede kennis van de ontsluitingstechnieken, het materieel beheer en de digitalisering van archieven.
 • U beschikt over een gedegen paleografische kennis.
 • U hebt ervaring met het ontwikkelen, implementeren en coördineren van collectieve onderzoeksprojecten.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van Frans en Engels. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Aanbod

De Universiteit Antwerpen biedt

 • een deeltijdse (50%) aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën biedt

 • een deeltijdse (50%) aanstelling als werkleider (wetenschappelijk personeel, graad SW2) bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (standplaats Algemeen Rijksarchief te Brussel), met contract van onbepaalde duur, halftijds (0,5 VTE). Baremaschaal SW21 (31.880,00 EUR – 48.350,00 EUR brutowedde, niet-geïndexeerd, hetzij een bruto geïndexeerde wedde van 2450 EUR zonder anciënniteit). Nuttige ervaring in overheidsdienstverband of als onderzoeker kan gevaloriseerd worden.

Datum van indiensttreding bij beide instellingen is nader te bepalen en uiterlijk 1 oktober 2020.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 5 januari 2020.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Tim Soens (+32.3.265.43.49) en prof. Sébastien Dubois (+32.2.548.38.31).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.