Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Interieurarchitectuur en ontwerpmethodiek - 2019ZAPFOWEX027

Het Departement ARIAS van de Faculteit Ontwerpwetenschappen heeft volgende voltijdse vacature

Zelfstandig academisch personeel in het domein interieurarchitectuur en ontwerpmethodiek

De invulling van deze vacature voor interieurarchitectuur en ontwerpmethodiek beoogt de verdere verankering van het ontwerpgericht onderzoek binnen de opleiding interieurarchitectuur en het uitbouwen van interdisciplinaire synergiën binnen en buiten de Faculteit Ontwerpwetenschappen. De kandidaat voor deze positie exploreert de bijdrage van interieurarchitectuur in grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken vanuit zowel traditionele als sterk innovatieve ontwerpmethodieken en met sterke aandacht voor duurzaamheid. De kandidaat is vertrouwd met het onderwijs in interieurarchitectuur en ontwerpmethodiek en doet onderzoek naar innovatieve ontwerp- en onderwijsmethodieken binnen de discipline.

Uw opdracht

 • U doceert in het domein van interieurontwerpen en ontwerpmethodiek. Uw lesopdracht omvat 24 ECTS per jaar en wordt op basis van uw expertise ingevuld binnen de opleidingsonderdelen waarin ontwerpen in brede zin centraal staan op zowel bachelor- als masterniveau.
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van interieurarchitectuur met bijzondere aandacht voor innovaties in ontwerpmethodiek en ontwerponderwijs.
 • U verwerft en beheert interne en externe onderzoekfondsen.
 • U begeleidt doctoraatsstudenten binnen uw expertisedomein.
 • U neemt interne beleidstaken op.
 • Ook beleidstaken binnen de universiteit en maatschappelijke dienstverlening behoren tot uw takenpakket: u werkt mee aan bestaande projecten, lanceert nieuwe initiatieven, en werkt mee aan de verdere uitbouw van het internationale academische netwerk binnen het domein van de interieurarchitectuur.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift bij voorkeur in de interieurarchitectuur of in een domein relevant voor interieurarchitectuur met een aanwijsbare focus op het interieur.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U hebt ervaring in de ontwerppraktijk.
 • U hebt ervaring in het ontwerponderwijs.
 • Ervaring in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken vakgebied en het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking daarvan strekt tot aanbeveling.
 • U kunt gepeerreviewde publicaties in uw vakgebied voorleggen.
 • U hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand onderzoek in het bredere vakgebied. Uw expertise is complementair aan de expertise binnen de onderzoeksgroep Henry Van de Velde.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie van de opleiding en de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit, en de onderzoeksbeleidslijnen van de faculteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure-track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2019;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13; en voor een voltijds hoofddocent van € 4.872,61 tot € 7.564,80;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 24 maart 2019.
 • Uw kandidatuur gaat gepaard met een motivatiebrief, een onderzoeksplan en een visie op onderwijs.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door de selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 29 april 2019.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij de opleidingscoördinator dr. Inge Somers (inge.somers@uantwerpen.be) of bij prof. dr. Els De Vos (els.devos@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.