Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Kritische erfgoedstudies - 2019ZAPFOWEX069

De Faculteit Ontwerpwetenschappen heeft volgende voltijdse vacature

Zelfstandig academisch personeel in het domein kritische erfgoedstudies

Uw opdracht

 • Een typische onderwijsopdracht bedraagt: 24 ECTS credits per jaar en wordt op basis van uw expertise ingevuld binnen de opleidingsonderdelen waarin methodologische en theoretische reflecties over erfgoedstudies & duurzaamheid in brede zin centraal staan, zowel op Bachelor- als Masterniveau (bv. opleidingsonderdelen binnen de domeinen van strategisch erfgoedbeheer (o.a. erfgoedsemiotiek, waardebepaling, kritische erfgoedstudies, monitoring- en beslissingssystemen in erfgoed), kunst- en cultuurgeschiedenis, museum- en depotbeheer,...).
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van duurzame erfgoedzorg en/of kritische erfgoedtheorie.
 • U verwerft en beheert interne en externe onderzoekfondsen.
 • U begeleidt master- en doctoraatsstudenten.
 • U bouwt actief verder aan uw netwerk met stakeholders in de regionale, nationale, Europese en internationale erfgoedsector.
 • U neemt interne beleidstaken op.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent onder andere advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in een erfgoedzorg gerelateerde discipline.
 • U hebt minstens enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U hebt expertise in de erfgoedsector bij voorkeur met betrekking tot methodologisch en theoretisch onderzoek van erfgoed. Uw expertise is complementair aan de expertise binnen de onderzoeksgroep Erfgoed & Duurzaamheid.
 • U kan ervaring voorleggen in het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in het betrokken vakgebied en het verwerven van de nodige fondsen ter verwezenlijking daarvan strekt tot aanbeveling.
 • U hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in het bredere vakgebied.
 • U bent goed bekend met de erfgoedsector op Vlaams, nationaal en internationaal niveau en beschikt reeds over een relevant netwerk.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie van de opleiding en de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen. Positieve evaluaties met betrekking tot eerder verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau strekken tot aanbeveling.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit, en de onderzoeksbeleidslijnen van de faculteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt als (co)titularis voor de start van uw lesopdracht aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. U beheerst als (co)titularis bovendien de bestuurstaal, Nederlands, of u bent bereid om stapsgewijs de taal te leren tot op het ERK-niveau B2. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden (co)titularissen een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure-track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een voltijds ambt in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteits­bestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2019;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13; en voor een voltijds hoofddocent van € 4.872,61 tot € 7.654,80;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 21 april 2019.
 • Uw kandidatuur gaat gepaard met een motivatiebrief, een onderzoeksplan en een visie op onderwijs.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Carolina van der Star (0031 62 4270206).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.