Side header image

Onderzoeksprofessor, Modelbouw en simulatie van Cyber-Fysische Systemen - 2019ZAPFWETEX026

In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én gebruik makend van de bijkomende armslag die is geboden door de Vlaamse Regering via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), heeft het Departement Wiskunde en Informatica van de Faculteit Wetenschappen een vacature voor een voltijds

Onderzoeksprofessor (TTZAPBOF) in het domein Modelbouw en simulatie van Cyber-Fysische Systemen

In zowel onderzoek als onderwijs is het departement actief in drie gebieden: Data Science, Telecommunicatie en Gedistribueerde Systemen, en Software Engineering. Complementair aan deze drie gebieden wordt ook onderzoek verricht in Computationele Wiskunde.

De vacature is binnen het gebied Software Engineering, meer bepaald in de Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) groep. De focus van AnSyMo ligt op het optimaal ontwerp van Cyber-Fysische Systemen (Cyber-Physical System - CPS). CPS ontstaan door het netwerken van multi-fysische (mechanische, elektrische, hydraulische, biochemische, …) met computationele (regelsystemen, signaalverwerking, logische inferentie, planning, …) processen, in interactie met een vaak onvoorspelbare omgeving, met menselijke actoren, in een maatschappelijk-economische context. Hierin speelt software een cruciale rol, zowel als component in een CPS als bij de bouw van “enabling” modelleer en simulatietools.
AnSyMo is een onderzoeks “core labo” van Flanders Make [http://www.flandersmake.be/], het strategisch onderzoekscentrum voor de Vlaamse maakindustrie, en onderzoekt in die context de fundamenten van “Industrie 4.0”. De drie onderzoekspijlers binnen AnSyMo zijn Formele Methoden (Prof. dr. Guillermo Perez), Testen en Reverse en Re-engineering van Software en ruimer, Empirical Software Engineering (Prof. dr. Serge Demeyer) en Modelbouw en Simulatie (Prof. dr. Hans Vangheluwe). Na een periode van 10 jaar zal de onderzoeksprofessor de positie van Prof. dr. Vangheluwe (inclusief zijn lesopdracht, mogelijk met op dat moment zinvolle aanpassingen) overnemen.

Uw opdracht

De opdracht omvat taken van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en zal gedurende vijf jaar (duur van de tijdelijke aanstelling in het tenure track stelsel) hoofdzakelijk bestaan uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s.
In de informatica Bachelor en Master opleiding aan de universiteit Antwerpen zijn onderzoek en onderwijs nauw verweven.

 • U bouwt onderzoek uit in het domein van de fundamenten van Modelbouw en Simulatie van Complexe, Cyber-Fysische systemen (CPS). De nadruk ligt hierbij op de “enabling” software methoden, technieken en tools voor het optimaal modelbouw en simulatie gebaseerd ontwerp van dergelijke complexe systemen.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen (nationaal en internationaal), voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.
 • U neemt actief deel aan de AnSyMo onderzoeksactiviteiten (in samenwerking met het Constrained Systems Lab dat zich toespitst op ingebedde systemen, in de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen), onder andere binnen Flanders Make.
 • U begeleidt masters- en doctoraatsstudenten.
 • U versterkt de banden tussen het Departement Wiskunde-Informatica en bedrijven en externe organisaties.
 • U doceert een beperkt aantal vakken zoals (te bepalen) Computersystemen en Architectuur (het enige hardware vak in onze opleiding), Model Driven Engineering, Software Design, Modelleren en Simuleren van Software Intensieve Systemen.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket, binnen het departement, de faculteit Wetenschappen en de universiteit: u neemt onder meer deel aan de onderwijscommissie, de departementsraad, en internationalisering.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift Informatica of Ingenieur Computerwetenschappen (of gelijkwaardig).
 • U hebt een minimale postdoctorale anciënniteit van 2 jaar op het tijdstip van het sluiten van de vacature.
 • U hebt ervaring in het domein van de fundamenten van Modelbouw (e.g., model management, modeltransformatie, modelevolutie, modelleertaalontwerp, ...) en Simulatie (in het bijzonder multi-formalisme/hybride simulatie en co-simulatie) . Gezien de Software Engineering context is een achtergrond in Software Architectuur en Software Design wenselijk. Ervaring met toepassingen in Cyber-Physical Systems is een voordeel.
 • U heeft een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
 • Uw onderzoeksexcellentie in Modelbouw en Simulatie is aantoonbaar aan de hand van geciteerde wetenschappelijke publicaties, internationale samenwerkingen, deelname aan en organisatie van conferenties en workshops, etc.
 • Ervaring met valorisatie van onderzoeksresultaten (e.g., industriële onderzoeksprojecten, spin-off bedrijven, patenten, ...) is een voordeel.
 • Een track record in het bekomen van onderzoeksfondsen, voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek is een voordeel.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal het Nederlands niet machtig bent, bent u bereid om binnen de vijf jaar na uw aanstelling het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De UAntwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria. Na de vaste benoeming wordt nog een periode van vijf jaar voorzien met een beperkte onderwijsopdracht om het onderzoekscurriculum verder te versterken;
 • bij gelijke kwalificaties geeft het universiteitsbestuur in beginsel voorrang aan kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht binnen het wetenschapsgebied. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de kandidaat;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2019;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;
 • een aantrekkelijk startpakket dat bestaat uit een vierjarige doctoraatsbeurs en € 50 000 werkingsmiddelen;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 24 maart 2019.
 • U voegt bij uw sollicitatieformulier verplicht een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaar (ca. 5 000 woorden, inclusief een beknopte beschrijving (1 pagina) van het geplande doctoraatsonderzoek (zie startpakket)).
 • U voegt ook een verslag toe over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden).
 • Daarnaast voegt u twee abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan toe – een scientific abstract en een abstract in layman’s terms – van elk maximum 500 woorden (of max. 4000 tekens). Alle documenten moeten in het Engels ingediend worden.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. Hans Vangheluwe (hans.vangheluwe@uantwerpen.be) of +32 479 853 815.
 • Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kunt u contact opnemen met het departementshoofd Onderzoek & Innovatie, dr. Tim Engels (tel. 03 265 30 12).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.