Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Zelfstandig academisch personeel, Humane cellulaire immuunregulatie en tolerantie-inducerende strategieën

Departement : Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Regime : Deeltijds

De vakgroep VAXINFECTIO (Vaccin- en Infectieziekteninstituut) van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW) heeft volgende deeltijdse functie vacant:

 Zelfstandig academisch personeel (60%) in het domein humane cellulaire immuunregulatie en tolerantie-inducerende strategieën

 Uw opdracht

 • heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • U doceert binnen de leerlijn ‘Wetenschappelijke Vorming’ van zowel de bachelor- als masteropleiding Geneeskunde; u verzorgt hoorcolleges en biedt ondersteuning voor wat betreft beoordeling en begeleiding van masterproeven: schrijven van een onderzoeksprotocol, ‘Masterproef 1’ ((co-)titularis, 6 studiepunten); maken van een vorderingsverslag, ‘Masterproef 2’ ((co-)titularis, 4 studiepunten); en masterproef verdediging en klinische casus presentatie, ‘Masterproef 3’ ((co-)titularis, 8 studiepunten). U verzorgt service-onderwijs van de FGGW aan de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen als co-titularis van het opleidingsonderdeel ‘Celcultuur en Immunochemie’ (2e bachelor Biomedische Wetenschappen, 5 studiepunten). U organiseert interuniversitaire (doctoraats)opleidingen en neemt deel aan grensoverschrijdende initiatieven inzake wetenschappelijke vorming van studenten.
 • U bouwt fundamenteel en klinisch translationeel onderzoek uit in het domein van humane cellulaire immuunregulatie en tolerantie-inducerende strategieën, in het bijzonder met een toepassing in multiple sclerose, aansluitend bij het lopende onderzoek in dat domein binnen de vakgroep VAXINFECTIO. Binnen dit domein toont u ook een sterk nationaal en internationaal netwerk aan. U begeleidt ook master- en doctoraatsstudenten in dit onderzoeksgebied en realiseert doctoraten onder uw promotorschap.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen en heeft aantoonbare ervaring met het verwerven van zowel nationale als internationale fondsen, o.a. door het verwerven van Europese H2020 financiering.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan de faculteitsraad FGGW; indien u hiervoor geselecteerd wordt, bent u bereid om deel te nemen aan de activiteiten van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de FGGW en van de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen. Ook buiten de universitaire instelling wordt uw advies als expert gevraagd o.a. in wetenschappelijke financieringsorganen, in wetenschappelijke bestuursraden en/of als lid van de redactieraad van wetenschappelijke tijdschriften. U neemt deel aan wetenschapscommunicatie naar het brede publiek, bijv. de ‘Dag van de Wetenschap’.
 • U heeft uw onderzoek al weten te valoriseren.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de (bio-)medische wetenschappen.
 • U heeft postdoctorale ervaring binnen het domein van humane cellulaire immuunregulatie en tolerantie-inducerende strategieën.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • U beschikt over aantoonbare kennis en ervaring binnen bovenvermeld onderzoeksdomein, alsook over gangbare wet- en regelgeving inzake celtherapeutische producten en uitvoeren van klinische studies o.a. Good Manufacturing Practice (GMP), Good Clinical Practice (GCP) en het uitvoeren van een klinische studie met experimentele celtherapieproducten.

 Wij bieden

 • ofwel een aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een aanstelling met structurele opdracht in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 januari 2021;
 • een voltijdse brutomaandwedde van een docent die varieert van € 4.340,07 tot € 6.397,43 en voor een hoofddocent van € 4.969,96 tot € 7.807,73;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

 Solliciteren?

 • Je kan tot en met 23 augustus 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP en (3) je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be.
 • Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Zwi Berneman, zwi.berneman@uantwerpen.be, 03 821 39 15

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

 

Solliciteren