Side header image

Vacatures voor academisch personeel

Zelfstandig academisch personeel in het domein van de communicatiestoornissen en de logopedische revalidatie

Departement : Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Regime : Deeltijds

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft binnen de discipine Neus, Keel, Oorziekten, Hoofd- en halsheelkunde van de Vakgroep Translationele Neurowetenschappen volgende deeltijdse vacature

zelfstandig academisch personeel (10%) in het domein van de communicatiestoornissen en de logopedische revalidatie

Functie

 • U doceert binnen de opleidingen aan de Faculteit de lesonderdelen rond communicatiestoornissen, stem- , spraak- en slikaandoeningen en bijhorende mogelijkheden tot diagnostiek, behandeling en revalidatie. Deze lesopdracht situeert zich onder meer in Bachelor 3 (module NKO, MKA en tandheelkunde 1; 1018GENGE3) en Master 2 (module NKO en tandheelkunde 2; 2025GENGE2) van de opleiding geneeskunde en ook binnen de Master Specialistische Geneeskunde voor Otorhinolaryngologie.
 • U bouwt verder onderzoek uit in het domein van de communicatiestoornissen en de logopedische revalidatie en U verwerft en beheert uw eigen onderzoeksfondsen in dit domein. U bent hierbij ook promotor van doctoraatsonderzoek aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en u begeleidt ook postdoctoraal onderzoek.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan wervingsactiviteiten voor de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en u organiseert regelmatig bijscholingsactiviteiten en symposia in uw vakgebied, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiĆ«le) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse
 • U bent van opleiding logopedist en u behaalde in deze afstudeerrichting een Master diploma.
 • Het leveren van bijdragen aan handboeken die actueel gebruikt worden binnen het hoger onderwijs (Bachelor-/Master- en/of Master na Master opleidingen) strekt tot aanbeveling.

Aanbod

 • een aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van 3 jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie.
 • datum van indiensttreding is 1 januari 2021;.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.                                                                                                                                                                                                       
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 23/08/2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met dr. Olivier Vanderveken, vakgroepvoorzitter Translationele Neurowetenschappen – olivier.vanderveken@uantwerpen.be .

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriĆ«ntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

 

 

 

Solliciteren