Vacatures voor academisch personeel


Als je meer wilt weten over de carrièremogelijkheden binnen YUFE (Young Universities for the Future of Europe), bekijk dan de YUFE-vacaturepagina en de YUFE-website.


Departement: Departement Management
Regime Voltijds

Het Departement Management van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie heeft de volgende voltijdse vacature:

Zelfstandig academisch personeel in het domein Strategisch Management

Functie

Je draagt bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen, in principe als volgt verdeeld: onderwijs (40%), onderzoek (40%) en dienstverlening (20%). Ook organiserende en leidinggevende taken behoren tot je opdracht.

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein van Strategisch Management in de onderwijsprogramma’s van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. De onderwijsopdracht omvat ook service-onderwijs voor andere faculteiten en de Antwerp Management School.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
 • Je begeleidt studenten bij bachelor- en masterproeven binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Onderzoek

 • Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van Strategisch Management.
 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (externe) (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in hoogstaande internationale academische tijdschriften.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsonderzoek.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je neemt actief deel aan de werking van het departement Management, de faculteit en de universiteit. Je draagt bij tot de wetenschappelijke dienstverlening aan de samenleving.

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening op en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten die erop gericht zijn om het departement als geheel verder (internationaal) te profileren en de medewerkers optimaal te coachen en te motiveren.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in de Toegepaste Economische Wetenschappen of in een aanverwant domein.
 • Omwille van de noodzakelijke onderzoeksexpertise, leiderschapscompetenties, en het belang van voldoende onderwijservaring is deze vacature bij voorkeur gericht op academici met reeds ruimere ervaring, met name niveau (hoofd)docent of hoogleraar.
 • Je verricht wetenschappelijk onderzoek in het opgegeven vakgebied (Strategisch Management) en kunt dit staven met: (1) publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review; (2) deelname aan wetenschappelijke conferenties (presentatie en/of organisatie) en; (3) (ver)werving van externe onderzoeksmiddelen (nationaal, Europees, publiek en/of privaat).
 • Je beschikt over methodologische competenties die bijdragen tot het onderzoek van het departement en aan het onderwijs.
 • Je hebt onderwijservaring in het brede domein van Strategisch Management.
 • Ervaring in het doceren aan grote studentengroepen (op bachelor en masterniveau) en het begeleiden van bachelor-/masterproeven is een meerwaarde.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse aanstelling als ZAP-lid. Jouw graad (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar) bepalen we op basis van je professionele ervaring en academische kwalificaties. Junior ZAP-leden krijgen doorgaans een tijdelijke aanstelling als tenure track docent voor vijf jaar en vervolgens een vaste benoeming als hoofddocent. Een aanstelling als hoofddocent of hoger leidt na maximum drie jaar tot een vaste benoeming. Een gunstige prestatiebeoordeling is telkens vereist voor de benoeming.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • De voorziene startdatum is 15 september 2021.
 • Je werkt grotendeels op Campus Stad, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 1 februari 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlagen toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Koen Vandenbempt, decaan van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (koen.vandenbempt@uantwerpen.be).

 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.