Vacatures voor academisch personeel


Departement: Departement Letterkunde
Regime Deeltijds

Het Departement Letterkunde van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft de volgende deeltijdse (50%) vacature:

Doctor-assistent computationele letterkunde

Functie

Je maakt als doctor-assistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast draag je actief bij aan onderwijs en dienstverlening.

Onderzoek

 • Je voert kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van de computationele (digitale) letterkunde. Het onderzoek is niet gebonden aan een specifieke taal, literatuurhistorische periode of theoretisch paradigma en onderzoekers uit de diverse deelgebieden van de computationele letterkunde worden aangemoedigd om te solliciteren.
 • Je rapporteert over de resultaten van je onderzoek en je realiseert wetenschappelijke publicaties.
 • Je draagt bij aan lopende onderzoeksprojecten en de werking van de onderzoeksgroepen in het departement Letterkunde, in het bijzonder digitaal en computationeel onderzoek.
 • Je draagt bij aan het aantrekken van (inter)nationale onderzoeksfinanciering.

Onderwijs

 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs. Je onderwijsopdracht omvat coördinatietaken binnen de nieuw opgerichte Master in digitale tekstanalyse (curriculum) en onderwijsondersteuning bij de volgende (Engelstalige) vakken:
   • Bootcamp (2010FLWDTA)
   • Humanities Data Analysis (2003FLWDTA)
   • Computational Literary Studies (2008FLWDTA)
 • Buiten de MA digitale tekstanalyse ben je betrokken bij de verdere uitbouw van de digitale leerlijnen binnen de Bachelor Taal- en Letterkunde (die in het Nederlands worden gedoceerd).

Dienstverlening

 • Je draagt actief bij aan de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van digitale projecten binnen het departement Letterkunde, in het bijzonder de publiekswerking (valorisatie).

Profiel 

 • Je behaalde een doctoraat in de computationele (digitale) letterkunde of binnen een nauw aanverwante discipline (of je behaalt de academische graad van doctor uiterlijk op het moment van aanstelling).
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid. Je bezit relevante onderzoekservaring en bij voorkeur (internationale) wetenschappelijke publicaties binnen de computationele letterkunde die hieruit zijn voortgevloeid.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je kan relevante onderwijservaring voorleggen in het domein van de digitale letterkunde.
 • Je bent zelfredzaam en in staat om je opdracht en doelstellingen met een grote mate van zelfstandigheid te realiseren.
 • Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 (Nederlands en Engels) beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je hebt affiniteit met de Open Science-beweging (vgl. open access, open source, …).

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als doctor-assistent voor een periode van drie jaar. De aanstelling kan met één jaar verlengd worden na positieve evaluatie.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van doctor-assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel. Bij een deeltijdse aanstelling wordt je salaris pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.                                                                                                                                                                                                        
 • De voorziene startdatum is 15 september 2021.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en de bijhorende (extralegale) voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 29 maart 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: een motivatiebrief en je academisch cv (waarin zowel onderwijs- als onderzoeksactiviteiten aan bod kunnen komen). Het is aanbevolen om in het dossier een (link naar een online) portfolio op te nemen (zoals bv. een Github-pagina), dat de computationele vaardigheden van de kandidaat concreet onderbouwt (met aandacht voor programmeercode, digitale edities, publieksprojecten, etc.).
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze datum in je agenda rekening te houden: 30 april 2021 (selectiegesprek).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. Mike Kestemont, Mike.Kestemont@uantwerpen.be

 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.