Vacatures voor Academisch Personeel

​​

Departement: Opleidings- en Onderwijswetenschappen
Regime Voltijds

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen.

Het Departement  Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt een voltijdse doctoraatsbursaal  in het domein Onderwijswetenschappen - onderzoeksgroep Didactica: wetenschapsfilosofie in de klas:

Functie

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het domein onderwijswetenschappen – vakdidactieken wetenschappen en wijsbegeerte.
 • Je voert onderzoek naar het dichten van de kloof tussen wetenschappelijke consensus en publieke opinie over thema’s zoals klimaatopwarming, vaccinveiligheid of evolutietheorie. Hiertoe evalueer en test je methodieken om leerlingen uit het secundair onderwijs te laten reflecteren over wetenschap (‘Nature Of Science’). Met name onderzoek je hoe dialoogtechnieken uit de humane wetenschappen (bv. de filosofische dialoog) van waarde zijn om reflectie over wetenschap aan te zwengelen en bij leerlingen het inzicht in ‘Nature Of Science’ te vergroten. Je ontwikkelt hiertoe lesmethodieken en voert interviews uit met leerkrachten. Je voert ook een systematische literatuurstudie uit en een empirische interventiestudie. Je werkt hiervoor samen met leerkrachten en lerarenopleiders.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
 • Je neemt actief deel aan (inter)nationale congressen en deelt de resultaten van je onderzoek met de (brede) onderzoeks- en onderwijsgemeenschap.
 • Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op voor de academische lerarenopleiding (Educatieve Master).

Profiel

 • Je behaalde een (educatieve) masterdiploma in Wijsbegeerte, Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Opleidings- en Onderwijswetenschappen of een gelijkaardige opleiding. Ook als je pas afstudeert in de zomer van 2021 nodigen we je uit te kandideren.
 • Een diploma van leraar is een pluspunt.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je bent gemotiveerd en gepassioneerd om onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Je bent vertrouwd met wetenschappelijke (onderwijskundige) literatuur.
 • Je hebt ervaring met (empirisch) onderzoek, kennis van verschillende onderzoeksmethoden en bent bereid je verder te specialiseren in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je beschikt over goede academische schrijf – en spreekvaardigheden in het Engels of Nederlands.
 • Je kan zelfstandig onderzoek uitvoeren, maar ook goed in team werken.
 • Publicaties in het domein van onderwijs strekken tot aanbeveling.

Aanbod

 • We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar. De beurs is eenmaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, met een termijn van twee jaar.
 • De voorziene startdatum is 1 oktober 2021 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op de Stadscampus, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 9 augustus 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe:
  • Een motivatiebrief in het Engels (max. 2 pagina’s) waarin je ons verduidelijkt waarom we jou moeten selecteren voor deze positie
  • Je academisch CV (max. 4 pagina’s) en contactgegevens van twee referenten
  • De puntenlijst van je afgeronde en huidige studieprogramma’s
  • Een wetenschappelijke tekst van jouw hand (bv. een wetenschappelijk artikel, een boekhoofdstuk, een hoofdstuk van je masterscriptie)
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. Geselecteerde kandidaten voor de mondelinge gesprekken zullen gevraagd worden om een opdracht rond de thematiek voor te bereiden (info volgt later). De sollicitatiegesprekken worden gepland tussen 25 augustus en 28 augustus 2021.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Jelle De Schrijver, docent vakdidactiek geschiedenis en wijsbegeerte, jelle.deschrijver@uantwerpen.be, T 0032486307348.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.