Vacatures voor Academisch Personeel

​​

Departement: Elektromechanica
Regime Voltijds

In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én gebruikmakend van de bijkomende armslag die door de Vlaamse regering is geboden via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), hebben de onderzoeksgroep Energy and Materials in Infrastructure and Buildings en de opleiding elektromechanica van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de volgende voltijdse vacature:

Junior onderzoeksprofessor in de modellering van energiesystemen en complexe stromingsverschijnselen door CFD-simulatie (tenure track ZAPBOF)

Functie

Als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) draag je bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderzoek, dienstverlening en onderwijs. Ook organiserende en leidinggevende taken kunnen tot je opdracht behoren. Als onderzoeksprofessor bestaat je opdracht gedurende maximum 10 jaar hoofdzakelijk uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s.

De onderzoeksgroep EMIB (Energie en Materialen in Infrastructuur en Gebouwen) van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen is een sterk multidisciplinair team dat zich richt op twee specifieke domeinen: 1. materiaalgebruik en wegeninfrastructuur (RERS: Road Engineering Research Section) en 2. energiesystemen in gebouwen (BiRD: Buildings, Installations: Retrofit and Design).

Deze laatste groep staat bekend om haar expertise op het gebied van comfortinstallaties en thermische energienetten in gebouwen. Samen met haar groot industrieel netwerk, met onder meer eigen spin-offs (HySopt) en grotere internationale spelers (Autodesk, Beckhoff, BDR Thermea, Aalberts, ...), is ze in staat om haar onderzoek te vertalen naar valorisatie.

Naast experimenteel werk met betrekking tot het testen van prototypes van HVAC-componenten in het labo richt de groep zich op modellering en ontwerpoptimalisering van energiesystemen in gebouwen, waarbij een multidisciplinaire aanpak wordt ingezet:

 • Thermische en hydraulische systeemmodellering
 • Bouwfysica, gebruikersgedrag en comfortmodellering
 • Sociaal-economische modellering en levenscyclusanalyse

Onderzoek

 • Je bouwt wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau uit in de modellering van energiesystemen en complexe stromingsverschijnselen door middel van CFD-simulatie, met een specifieke interesse in ten minste één van de volgende gebieden:
 • Verwarming, ventilatie en airconditioning
 • Complexe stromingsverschijnselen in kanalen en leidingen (tweefasenstromingen, bubbelvorming, vervuiling en gasverspreiding...)
 • Water-, stoom- en/of gasdistributienetwerken
 • Thermo-akoestisch comfort

Je CFD-expertise is zeer complementair en heeft een duidelijke meerwaarde voor de huidige onderzoeksactiviteiten in de onderzoeksgroep. Als zodanig heb je de kans om je eigen onderzoek te ontwikkelen, waarbij je profiteert van zowel de ondersteuning van de huidige teamleden als de samenwerking met de andere ZAP-leden in de onderzoeksgroep, de faculteit en de universiteit in het algemeen.

 • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.
 • Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.
 • Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

 • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je neemt onder meer deel aan studentenwerving, raden en commissies, populaire wetenschapscommunicatie, …

Onderwijs

 • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs.
 • Jouw beperkte onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Je begeleidt bachelor- en masterproeven in je domein. Daarnaast doceer je op termijn bv. een opleidingsonderdeel als 4-Toegepaste stromingsleer (2e bachelorfase, 3 ECTS).
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.

Organisatie en leiderschap

 • Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op binnen de kerntaken onderzoek, dienstverlening en/of onderwijs en je bouwt mee aan het beleid.
 • Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat op proefschrift in de ingenieurswetenschappen, fysica of chemie.
 • Je kan een minimale postdoctorale anciënniteit van twee jaar aantonen (ten laatste op het moment van aanstelling).
 • Je hebt een internationaal wetenschappelijk curriculum en je verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
 • Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.
 • Indien je de bestuurstaal het Nederlands niet machtig bent, ben je bereid om binnen de vijf jaar na je aanstelling het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.
 • Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

Aanbod

 • We bieden een voltijdse ZAPBOF-aanstelling in de graad van docent in het tenure track stelsel voor vijf jaar. Na een gunstige beoordeling volgt een vaste benoeming als hoofddocent.
 • Je hebt, bij positieve evaluatie van het mandaat na een periode van vijf jaar, gedurende in totaal maximaal tien jaar een mandaat als onderzoeksprofessor met een beperkte onderwijsopdracht, waardoor je je onderzoekscurriculum verder kan versterken. Na afloop van die (TT)ZAPBOF-periode volgt in principe een regulier ZAP-mandaat met een gemengde opdracht in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel.            
 • Je ontvangt een aantrekkelijk startpakket dat bestaat uit een vierjarige doctoraatsbeurs en €50 000 werkingsmiddelen;                                                                                                                                                           
 • De voorziene startdatum is 1 februari 2022 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op Campus Groenenborger, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 27 september 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv, (4) een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaar (ca. 5 000 woorden, inclusief een beknopte beschrijving (1 pagina) van het geplande doctoraatsonderzoek (zie startpakket)), (5) een verslag over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden), (6) twee abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan (één scientific abstract en één abstract in layman’s terms van elk maximum 500 woorden of 4 000 tekens). Gelieve alle documentatie in het Engels in te dienen.
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. We vragen alvast om in je agenda te noteren dat de selectiegesprekken en proef les zullen doorgaan op 29 oktober 2021.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met prof. dr. Ivan Verhaert, woordvoerder EMIB, tel. +32 (0)3 265 18 86; ivan.verhaert@uantwerpen.be. Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kan je contact opnemen met de medewerker (TT)ZAPBOF binnen het Departement Onderzoek & Innovatie, Mevr. Birgit Houben (0032 3 265 31 39).

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.