Side header image

Directeur Centrum Nascholing Onderwijs - 2018ATPDONDEX006

De Antwerp School of Education (ASoE) van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds

Directeur Centrum Nascholing Onderwijs

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een praktijkgerichte bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. Het richt zich daarbij naar alle professionals uit het brede onderwijsveld.

CNO beoogt het continu optimaliseren van de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid door programma’s aan te bieden die:

 • (basis-)competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attituden) verankeren en verruimen;
 • aanzetten tot het maken van verantwoorde keuzes, oplossingsgericht handelen en reflectie;
 • zelfsturing bevorderen;
 • inzichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek vertalen naar het werkveld.

Het realiseert bovenstaande doelstellingen door nascholingen, opleidingen (postgraduaten), begeleidingstrajecten en de ontwikkeling van vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische hulpmiddelen.

Jouw opdracht

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Je vertaalt en actualiseert de missie en visie van het CNO in strategische en operationele doelstellingen, rekening houdend met de kernwaarden van de Universiteit Antwerpen, in nauw overleg met de Bestuursraad CNO.
 • Je integreert de werking van het Centrum voor Andragogiek vzw voor de realisatie van het Postgraduaat Schoolbeleid en de hierbij aansluitende Permanente Vorming, in opdracht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Voor het realiseren van de CNO-doelstellingen bouw je netwerken uit met experten van de Universiteit Antwerpen en haar Associatie, andere universiteiten en hogescholen en met professionals uit het onderwijsveld, de Vlaamse onderwijskoepels en het bedrijfsleven; je hebt regelmatig overleg met stakeholders, onderwijsinstellingen en andere externe partners.
 • Je geeft leiding aan een 25-tal medewerkers; je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het management van het administratief en technisch personeel.
 • Je bouwt in overleg met de bestuursraad CNO een businessmodel uit waarbij voldoende middelen worden gegenereerd om de kwaliteitsvolle werking van CNO te kunnen garanderen. Je stuurt daarbij een effectief promotiebeleid aan. Je superviseert de financiën van CNO en houdt toezicht op het beheer en de aanwending van de middelen.
 • Je werkt constructief samen met de CNO-coördinatoren om beleidsvoorbereidend werk mee inhoud en vorm te geven en communiceert hierover gepast met betrokkenen.
 • Je houdt regelmatig contact met verantwoordelijken van de lerarenopleiding, de decanen van faculteiten en voorzitters van onderwijscommissies, met het oog op het uitbouwen van een kwaliteitsvol aanbod voor professionals uit het brede onderwijsveld.
 • Je vertegenwoordigt het CNO en bij uitbreiding de AsoE en de Universiteit Antwerpen op Vlaamse en (inter)nationale fora; je staat in voor het verbreden, in stand houden en vernieuwen van interne en externe contacten met betrekking tot het domein van onderwijs.
 • Je draagt bij tot de verdere uitbouw van het nascholingsaanbod in Vlaanderen.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van Licentiaat of Master.
 • Je beschikt bij voorkeur over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
 • Je hebt enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie.
 • Je beschikt bij voorkeur over ervaring in de onderwijssector.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de (nationale en internationale) ontwikkelingen binnen het onderwijs (onder meer op vlak van regelgeving) en professionalisering, ook in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je hebt bedrijfsmatig en zakelijk inzicht passend bij de omvang en de aard van de organisatie.
 • Je beschikt over de kennis en vaardigheid inzake personeel- en organisatiemanagement.
 • Je hebt de vereiste generieke kennis van de beleidsdomeinen financiën en PR, en het vermogen om je snel nieuwe kennis eigen te maken.
 • Je beschikt aantoonbaar over de leidinggevende capaciteiten van visie, management, coaching en agogische en relationele vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met en een actieve inbreng in het stimuleren van samenwerking en kennisdeling.
 • Je kan constructief veranderingsprocessen realiseren.
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent flexibel en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • een benoeming in vast dienstverband als ambtenaar, ten vroegste op  1.9.2018 en uiterlijk op 1.11.2018;
 • een brutomaandwedde als domeincoördinator-diensthoofd in gradenvork 9-11, die doorgaans in de aanvangsgraad 9 start. Afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit kan een hogere aanvangsgraad toegekend worden. Meer informatie over onze loonschalen en andere voordelen vind je hier op onze website;
 • maaltijdcheques;
 • 35 vakantiedagen + 2 weken collectieve sluiting (één week in augustus en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar);
 • een fietsvergoeding (0,23 euro per kilometer);
 • een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;
 • een flexibele arbeidstijdregeling.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk 25 februari 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je terecht bij sollicitatiesatp@uantwerpen.be.
 • Voor inhoudelijke vragen over deze functie kan je contact opnemen met Prof. dr. Elke Struyf (03-265.49.31, elke.struyf@uantwerpen.be), voorzitter Centrum Nascholing Onderwijs.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit.