Ik schrijf in

Naar vierjaarlijkse gewoonte werd de Indicatieve Tabel bijgewerkt, met enkele interessante nieuwigheden tot gevolg. Deze wijzigingen vormen de ideale gelegenheid om enkele hete hangijzers van schadebegroting onder de loep te nemen, waaronder kapitalisatie en voorbeschiktheid.

Tijdens deze studiemiddag zal er voldoende ruimte zijn voor debat met het publiek.

​​Programma

13.00 uur
Onthaal

13.30 uur
Inleiding
Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (beiden gewoon hoogleraar UAntwerpen en covoorzitter ALLIC)

13.40 uur
De Indicatieve Tabel 2020: krachtlijnen
Nils Broeckx (docent UAntwerpen)

14.25 uur
Focus op personenschade door de bril van de rechter
Katleen Van Eeckhoorn (magistraat Hof van Beroep Antwerpen)

15.10 uur
Focus op zaakschade door de bril van de advocaat
Johan Bally (advocaat balie provincie Antwerpen)

15.55 uur
Pauze

16.15 uur
De Indicatieve Tabel door de bril van de deskundige
Marc Braem (gewoon hoogleraar UAntwerpen, adjunct-diensthoofd tandheelkunde UZA)

17.00 uur
Voorbeschiktheid
Lies D'hondt (doctoranda UAntwerpen)

17.45 uur
Slachtoffer van een ongeval: discriminatie loert om de hoek
Marc Euben (directeur schaderegelingsbeleid KBC Verzekeringen)

18.30 uur
Einde

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula S.R.014
  Rodestraat 14
  2000 Antwerpen
 • On demand tot 23 september 2021

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 110. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, onthaal met koffie, een broodje en drank tijdens de pauze (bij aanwezigheid op de Stadscampus), de digitale documentatie.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 4 standaardpunten.
 • IBJ: 5 punten (voortgezette opleiding).
 • ITAA: 5 uren.
 • IGO erkent de studienamiddag voor ​magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding.
 • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 4.5 opleidingspunten.
 • Erkenning RIZIV in aanvraag.

​​Doelgroep

Advocaten, magistraten, verzekeraars, (gerechts)deskundigen menselijke schade, artsen, bedrijfsjuristen en alle anderen die met deze materie in de praktijk te maken krijgen.