Praktische informatie

Datum en locatie

zaterdag (nieuwe datum volgt)
09u00 tot 16u30, onthaal vanaf 08u30

Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken (aula Fernand Nédée - Q.001)
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 165. Deze prijs omvat deelname aan het congres, onthaal met koffie, koffiepauze en broodjeslunch.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer IBAN BE57 7350 0799 7535 (BIC KREDBEBB) van AHLEC, UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen,  met als vermelding
SC200015 - NAAM VOORNAAM DEELNEMER - ZIEKENHUISAANSPRAKELIJKHEID

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat AHLEC in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en AHLEC behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

AHLEC is  erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 40% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van AHLEC Antwerpen is DV.O214631.

Erkenningen

De studiedag werd erkend door het OVB voor 5 standaardpunten (2020-00038).

Erkenning door IGO werd aangevraagd.

De studiedag is geaccrediteerd door het RIZIV onder het nummer 20006355.

De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 7 opleidingspunten in verzekeringen.

Inlichtingen

Voor verdere informatie en inlichtingen kan u terecht op het secretariaat van AHLEC.
Tel: 03 265 96 65
E-mail: ahlec.nexus@uantwerpen.be