Het postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek maakt gebruik van de volgende erkenningen:

  • Orde van Vlaamse Balies (40 standaardpunten voor de gehele opleiding - 26 standaardpunten per individuele module)
  • RIZIV
  • IBJ (26 punten per module)
  • Opleidingspremie (PC 336)