Club Brugge

In 2019 sloegen Voetbalclub Club Brugge en de Universiteit Antwerpen  de handen in elkaar en lanceerden ze de Leerstoel Club Brugge. De leerstoel zal inzetten op de verdere professionalisering van de voetbalsector. 

De leerstoel onderzoekt hoe de voetbalonderneming van morgen er moet uitzien. Zo biedt de leerstoel een platform voor onderzoek en dienstverlening over de nationale en internationale juridische context waarin een voetbalonderneming zich begeeft, maar ook over de professionalisering ervan.

Belangrijke aandachtspunten in dat verband zijn de organisatie van de governance van de voetbalonderneming, het compliance perspectief en de corporate social responsibility (CSR). De Leerstoel Club Brugge draagt daarnaast bij tot de wetenschappelijke opinievorming over het Belgisch regelgevend kader voor de voetbalonderneming en de optimalisering daarvan.

Professor Robby Houben van de Universiteit Antwerpen nam samen met voetbalclub Club Brugge het maatschappelijk initiatief om een wetenschappelijk kader te creëren voor de professionalisering van een voetbalonderneming.

De samenwerking tussen Club Brugge en de Universiteit Antwerpen is daarom ook uniek: nog nooit werd er een wetenschappelijke en academische samenwerking van die aard op touw gezet tussen beide sectoren. Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, licht de beweegredenen om de leerstoel op te richten toe: 

"De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming. Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren en groeien is. Om internationaal competitief te zijn vanuit een kleine markt als België, moeten we over de landsgrenzen kijken om in alle facetten performanter te worden. Een objectief-wetenschappelijk onderzoek naar de uitdagingen voor het Belgische clubvoetbal draagt hierin bij.”

Klik hier om het voetbalcongres te bekijken.

Op 14 oktober vond het eerste voetbalcongres plaats. Het congres vond plaats zonder publiek en werd opgenomen. De video's zijn nu beschikbaar!