De vrijemarkteconomie die we vandaag kennen, werkt ongelijkheid en klimaatchaos in de hand. De overheid slaagt er niet in de negatieve effecten van de marktwerking weg te werken. Hoe komt dat? Kunnen alternatieve economische modellen een nieuwe relatie tussen markt en staat mogelijk maken? Wat zouden de contouren zijn van een toekomstgericht overheidsingrijpen in de economie? 

Daarover debatteren politica Lies Corneillie (Stad Leuven), schrijver en activist Nick Meynen (ook verbonden aan European Environmental Bureau) en Luc Van Liedekerke (professor in de bedrijfsethiek, UAntwerpen). Jouw reacties zijn welkom. Martha Claeys (filosofe UAntwerpen) modereert. 

Herbekijk het webinar