10 november 2022

Op 10 november stellen we met “Een economie van de hoop voor mens en aarde” een nieuwe webinar voor met als thema ‘zorg voor de planeet’. Daarvoor slaan de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA de handen in elkaar.

In het verlengde van de voorbije webinarreeksen over Kate Raworths Donuteconomie duiken we ditmaal in het werk van klimaatwetenschapster Katharine Hayhoe.  Met haar boek Hoop voor de aarde biedt zij weerwerk tegen het doemdenken dat het klimaatthema beheerst. Ze doet dit vanuit een originele insteek: als we een catastrofe willen afwenden, moeten we ons beeld van de wereld bijschaven.

Gezien deze gedachte om een filosofische reflectie vraagt, maakt Guy Vanheeswijck vanuit zijn boek Tegendraadse beschouwingen een analyse maken van de veranderingen in mens-, wereld- en godsbeeld in onze westerse wereld. En het moet gezegd… hij trekt verrassende besluiten.

Wies Willems van Broederlijk Delen spreekt vanuit het perspectief van het Globale Zuiden waar bedrijven mensen-en milieurechten niet altijd naleven. Hij pleit voor een zorgplicht als afdwingbaar juridisch kader om die drieste vrijbuiterij tegen te gaan.

Naar goede gewoonte laten we ook een vernieuwende ondernemer van de Gemeenschapseconomie aan het woord. Daarna presenteert een student zijn reflectie op dat standpunt. Martha Claeys modereert de avond.

Kunnen we met voldoende zorg voor de aarde nog hoop in de toekomst hebben? Hoe moeten we ons wereldbeeld bijstellen willen we nog hoop koesteren? Ontdek het samen met ons in de volgende webinar in de reeks samenwerkingen met Broederlijk Delen!