Europese waarden: discoursen en perspectieven

Een leerstoel aan het Departement Geschiedenis, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Antwerpen, met de steun van het Fonds Baillet-Latour. Heleen Touquet is de houder van de leerstoel sinds januari 2019.

Deze leerstoel legt zich toe op het kritisch bestuderen van de discoursen over 'Europese waarden'. Deze thema's staan de laatste jaren vaak centraal in politieke en publieke discoursen omtrent het samenleven binnen en tussen Europese landen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de continue etnisch-culturele diversifiëring tengevolge van de verschillende vormen van oudere en meer recente migratiestromen.

Dit doet bij velen namelijk vragen rijzen over de verbindende elementen, visies en relaties die kunnen worden gevormd. Deze vragen zijn des ter pertinenter bij de vastelling van grote en blijvende ongelijkheden tussen verschillende groepen in de samenleving.

Aangezien waarden gaan over de 'articulatie van het goede' in 'interactie met de andere', is een belangrijke vraag hierbij of iedereen min of meer gelijke mogelijkheden heeft om dit 'goede' te articuleren en zich voor te stellen. Het zijn deze en nog vele andere vragen die in het kader van de leerstoel worden onderzocht, onderwezen en bediscussieerd.

De Antwerpse leerstoel werkt nauw samen met de gelijknamige leerstoel aan de UCL, met houder Wim Weymans.

 

Steun de leerstoel

Deze Leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van Baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour. De heer en mevrouw Yves de le Court-Berghmans en Vicomtesse de Spoelberch steunen het project aan de UCL.

Om het project in Antwerpen verder uit te bouwen, is er nood aan extra financiering. Wens je deze leerstoel te steunen, contacteer dan het UAntwerpen Universiteitsfonds.