Leerstoel Europese waarden: discoursen en perspectieven

Een leerstoel aan het Departement Geschiedenis, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Antwerpen, met de steun van het Fonds Baillet-Latour.

Deze leerstoel legt zich toe op het kritisch bestuderen van de discoursen over 'Europese waarden'. Deze thema's staan de laatste jaren vaak centraal in politieke en publieke discoursen omtrent het samenleven binnen en tussen Europese landen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de continue etnisch-culturele diversifiëring tengevolge van de verschillende vormen van oudere en meer recente migratiestromen. Dit doet bij velen namelijk vragen rijzen over de verbindende elementen, visies en relaties die kunnen worden gevormd. Deze vragen zijn des ter pertinenter bij de vastelling van grote en blijvende ongelijkheden tussen verschillende groepen in de samenleving. Aangezien waarden gaan over de 'articulatie van het goede' in 'interactie met de andere', is een belangrijke vraag hierbij of iedereen min of meer gelijke mogelijkheden heeft om dit 'goede' te articuleren en zich voor te stellen. Het zijn deze en nog vele andere vragen die in het kader van de leerstoel worden onderzocht, onderwezen en bediscussieerd.

De houder van deze UAntwerpen-leerstoel is Noel Clycq.

De Antwerpse leerstoel werkt nauw samen met de gelijkaardige en gelijknamige leerstoel aan de UCL, met houder Luuk van Middelaar

Inhuldiging van de Leerstoel Europese Waarden: discoursen en perspectieven

De feestelijke inhuldiging van de leerstoel vond plaats op 4 mei 2016 in de Bozar in Brussel in aanwezigheid van onder andere Frans Timmermans, Herman Van Rompuy en een 400-tal geïnteresseerden.


Nieuws

In de media:

- Interview in Doorbraak - 'Er heerst een opvallend animo voor de Europese identiteit bij jongeren met een immigratieachtergrond'

Nieuw publicaties:

- ‘De toekomst van Europa: Europese identiteitsconstructies van onderuit’, in: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2017, 4: 294-296.

- ‘"We value your food but not your language": Education systems and nation building processes in Flanders’, in: European Educational Research Journal, 16(4): 407-42.

 

Steun de leerstoel

Deze Leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van Baron Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour. De heer en mevrouw Yves de le Court-Berghmans en Vicomtesse de Spoelberch steunen het project aan de UCL.

Om het project aan de Antwerpse zijde verder uit te bouwen, is er nood aan extra financiering. Indien u deze leerstoel wenst te steunen, kan u hier terecht met uw gift en/of neemt u contact op met Tinne Marynissen (03/265.30.04), van het Universiteitsfonds UAntwerpen www.universiteitsfonds.be 

 

Contact

Noel Clycq Stadscampus - Gebouw D
D323
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen
noel.clycq@uantwerpen.be