Onderzoek

Het thema van Europese waarden sluit nauw aan bij andere relevante concepten zoals identiteit, cultuur en diversiteit. In het kader van deze leerstoel tracht ik met onderzoek in te spelen op actuele discussies zoals diversiteit, identiteit, integratie- en inburgering, onderwijsverschillen en radicalisering en dit gelinkt aan algemene waarden zoals gelijkheid, vrijheid, erkenning en rechtvaardigheid. 

Ik ben momenteel bij de volgende onderzoeken en PhD's betrokken als promotor of coördinator:

 • Moslimidentiteiten uitgedaagd. Symbolisch grenswerk en de Islam in Vlaanderen
  Samen met Gert Verschraegen (promotor) en Ariadne Driezen (PhD)
 • Reducing Early School Leaving in Europe: RESL.eu
  Samen met Christiane Timmerman (hoofdpromotor), dr. Lore Van Praag (Coördinator), Ward Nouwen (PhD) en Rut Van Caudenberg (PhD)
 • Challenges for the effectuation of civic integration against the background of fundamental rights
  Samen met Dirk Vanheule (promotor) and Sanne van de Pol (PhD)
 • The role of social networks in the development of social capital and civic integration
  Samen met Christiane Timmerman (promotor) en Joris Wauters (PhD)
 • De Poolse community school als sociaal en cultureel kapitaal 
  Samen met Christiane Timmerman (promotor) en Edith Piqueray (PhD)