Onderzoek

Het thema van Europese waarden sluit nauw aan bij andere relevante concepten zoals identiteit, cultuur en diversiteit. Het onderzoek van de leerstoel speelt onder meer in op actuele discussies zoals diversiteit, identiteit, integratie- en inburgering, onderwijsverschillen en radicalisering. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar herinneringspolitiek in Europa, thema's rond gender en conflict en mensenrechten in voormalig Joegoslavië.