Steun de leerstoel

Met deze leerstoel willen we een impact hebben op onze samenlevingen door de discussie over het thema van Europese waarden en identiteiten vanuit nieuwe perspectieven te benaderen. 

We willen hiermee nieuwe krijtlijnen uitzetten voor de toekomst en inzichten aanbrengen die - in de huidige en toekomstige crisissituaties - tot nieuwe vormen van verbondenheid en solidariteit leiden. 

Dit doen we door evidence-based te werken en nieuwe onderzoeken op te starten die belangrijke aanvullingen bieden voor de huidige state-of-the-art.

Tegelijkertijd willen we deze discussie niet enkel binnen de academische muren voeren, maar strekken we de hand uit naar de bredere samenleving, het middenveld en beleidsmakers. Hiervoor onrganiseren we allerlei events zoals summer schools en seminaries en geven wij presentaties voor verschillende organisaties.

Om de werking van de leerstoel nog verder te kunnen uitbreiden, hopen wij extra financiële ondersteuning te vinden waardoor nieuwe onderzoeken kunnen starten en nieuwe events kunnen worden georganiseerd. 

Steun de leerstoel
Neem contact op met het UAntwerpen Universiteitsfonds of doe meteen een gift