Activiteiten

De Leerstoel Dier en Recht organiseert volgende activiteiten.

  1. In het eerste semester is er het Themacollege Dier en Recht. In dit themacollege, gecoördineerd door dr. Johan Van de Voorde, academisch coördinator van de Leerstoel, wordt de rechtspositie van het dier onderzocht vanuit diverse invalshoeken (burgerlijk recht, rechtsgeschiedenis, filosofie, intellectuele eigendom,...). Studenten kunnen het themacollege als vak opnemen. Externen kunnen zich voor sommige of alle sessies inschrijven via de website. Een verslagboek zal in de loop van 2021 gepubliceerd worden.
     
  2. Op 3 en 4 april 2020 organiseert de leerstoel een wetenschappelijk congres over dierwaardigheid (in het Engels; verantwoordelijken zijn dr. Johan Van de Voorde en dra. Eva Bernet Kempers). De Call for papers is nu beschikbaar. Een congreswebsite zal in de komende weken online komen.