Kris Van den Brande: Taalonderwijs in de 21e eeuw. Is iedereen nog mee?

Lezing op donderdag 23 februari 2017
Het taalonderwijs staat in de 21ste eeuw voor een resem uitdagingen.

Ten eerste moet het alle leerlingen kansen bieden om de taalcompetenties te verwerven die in de samenleving van de 21ste eeuw van cruciaal belang zijn. Welke zijn die, en hoe kan daaraan optimaal gewerkt worden?

Ten tweede moeten schoolteams ervoor zorgen dat hun taalonderwijs voor ALLE leerlingen werkt. Sommige leerlingen - waaronder niet-Nederlandstalige leerlingen - hebben extra ondersteuning nodig op dit vlak. Hoe kan die extra ondersteuning er best uitzien? Hoe vroeg beginnen we daar best aan? Wat is de link tussen gelijke onderwijskansen en taalonderwijs?

De gebruikte slides zijn beschikbaar in pdf-formaat.

Workshop door Karen Torfs op vrijdag 24 februari 2017