Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling in uitdagende tijden

Een professionaliseringstraject rond schoolleiderschap in de brede zin van het woord, gericht op schoolleiders , maar ook leerkrachten, het hele schoolteam en alle andere geïnteresseerden.

Scholen staan voor heel wat uitdagingen. Een evoluerend leerlingenpubliek dat diverser is, met andere verwachtingen over en houdingen tegenover onderwijs, maar ook een samenleving die andere competenties verwacht, een steeds veranderende regelgeving enz. Directeurs, leerkrachten, andere medewerkers worden stevig bevraagd om dit allemaal waar te kunnen maken. Schoolbeleid en schoolleiderschap en de wijze waarop dit wordt benaderd is cruciaal in het al dan niet kunnen inspelen op deze verwachtingen, haalbaar en gedragen door het volledige schoolteam. Uit onderzoek naar ervaringen van schoolleiders blijkt Gedeeld Onderwijskundig en trAnsformationeel Leiderschap (GOAL) op dat vlak een belangrijk verschil te maken.

Tijdens dit opleidingstraject zullen we meerdere malen vanuit specifieke, verschillende invalshoeken ingaan op actuele noden van schoolleiders en schoolteams en hoe verschillende aspecten van GOAL hier een antwoord kunnen bieden. Het gekozen overkoepelende thema, ook rekening houdend met de uitdagende Antwerpse context, is: “Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling”.  Er worden 4 sessies met 4 verschillende invalshoeken aangeboden, die u zowel als een geheel als onafhankelijk van elkaar kunt bijwonen.

Thema 1: Onderwijskundig leiderschap delen en tot op de klasvloer krijgen

lezing: 29 oktober 2020
workshop: 12 november 2020

Thema 2: HRD en schoolleiderschap: wederzijds versterkend!
lezing: 14 januari 2021 
workshop: 20 januari 2021

Thema 3: Collective teacher efficacy: het gezamenlijke geloof van een schoolteam om impact te hebben op het leren van de leerlingen
lezing: 30 maart 2021 
workshop: 31 maart 2021

Thema 4: De eigen draagkracht van de schoolleider en deze van het schoolteam leren kennen en bewaken
lezing: 4 mei 2021 
workshop: 5 mei 2021

We willen de presentaties in real life laten doorgaan om een meer aangename interactie mogelijk te maken, waarbij aan alle voorwaarden voor een coronaveilige omgeving werd voldaan. Indien nieuwe Covid-19 maatregelen ons daartoe zouden dwingen zullen, we een link voor streaming naar alle deelnemers mailen.