De Universiteit Antwerpen organiseert in overleg met het stadsbestuur en de lerarenopleidingen van de hogescholen vier maal per jaar een leerstoel. Daarin worden gerenommeerde deskundigen uitgenodigd een lezing te verzorgen rond de rol van het onderwijs in een grootstedelijke context.