Lezing op 25 januari 2022
Workshop op 26 januari 2022

Hoe kunnen we het studiekeuzeproces van jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs bevorderen?

 
In 2015, werd door de Vlaams minister van Onderwijs, beslist om een breed exploratie-instrument te lanceren dat studiekiezers moet helpen om een betere studiekeuze te kunnen maken, waarbij ook het verwerven van meer zelfinzicht in cruciale competenties voor het hoger onderwijs belangrijk is. Als antwoord hierop, werd door een consortium van onderzoekers uit het hoger onderwijs in opdracht van de VLUHR en in nauw overleg met het platform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs (Vlor), het wetenschappelijk exploratie-instrument Columbus ontwikkeld, dat op een gevalideerde, genormeerde en gepersonaliseerde wijze, feedback verschaft aan studiekiezers.  

Tijdens de lezing gaat, Vincent Donche, in op de wetenschappelijke achtergrond en de ontwikkeling van het exploratie-instrument Columbus en enkele belangrijke resultaten op basis van longitudinaal onderzoek. Hij gaat onder andere in op de vraag hoe het is gesteld met de kwaliteit van het studiekeuzeproces, welke factoren hierop van invloed zijn, en wat gevolgen zijn voor de overgang naar en de doorstroom in het hoger onderwijs.

Tijdens de online workshop op 26 januari, wordt verder inzicht geboden, over hoe het exploratie-instrument Columbus feedback verschaft aan studiekiezers, kan worden ge├»mplementeerd in de onderwijsloopbaanbegeleiding op scholen, en komen enkele good practices aan bod. Deze workshop wordt begeleid door het projectteam Columbus.