Ferre Laevers: Uitzicht op een hoopvolle toekomst in tijden van afnemend licht. Welk onderwijs hebben we nodig?

Lezing op woensdag 13 december 2017

Het gaat niet goed met de wereld. Soms vragen we ons af of het nog wel goed kan komen. Maar we hebben nog een troef in handen. Er is een plek waar ‘mensen worden gemaakt’, hun competenties en instelling, hun zelfvertrouwen en engagement voor een betere wereld vorm krijgt: het onderwijs. Wij, jullie zijn dus aan zet. Hoe kunnen we samen dat onderwijs krachtiger maken? Wat kunnen we leren uit de wereldwijde stuwing om in de aanpak grenzen te verleggen en zo een verschil te maken? Vanuit de ervaringsgerichte benadering is het duidelijk: welbevinden en betrokkenheid zijn het richtsnoer. Zij zijn de voorwaarde voor de ontplooiing van wat elke persoon aan talent in zich draagt. Als we dat waarmaken in kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs zal de oogst overvloedig zijn.

Locatie
Universiteit Antwerpen, Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Lokaal C.003

Inschrijving
Deelname is gratis, maar inschrijving vooraf is verplicht.