Side header image

Erkenning Eerder Verworven Competenties

De EVC-procedure, decretaal geregeld door de Associatie (AUHA), bestaat uit een portfolio, met beoordelingsgesprek bij een commissie van drie assessoren en een eventuele vaardigheidsproef.
Er zijn twee procedures per academiejaar. De procedure is arbeidsintensief. Informeer tijdig en weeg de kansen af tegenover de inspanningen.