Side header image

Voorwaarden

  • Je bent als reguliere student aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven.
  • De stage moet in de lijn liggen van je studies aan de universiteit en/of bijdragen tot je beroepsoriëntering.
  • Indien een stagemogelijkheid in je opleiding is voorzien, dan is er ook vastgelegd  tijdens welk semester(s) en op welk studieniveau . Neem tijdig contact op met de internationale coördinator van de opleiding voor informatie over de voorwaarden en voor begeleiding.
  • Er bestaan verschillende financieringskanalen: Erasmus (Europa), Erasmus Belgica (België). 
  • Je kan tijdens je opleiding meerdere malen in het buitenland stage lopen of studeren. Binnen elk programma kan je zowel een stagebeurs als een studiebeurs bekomen.

Dienst Internationale Samenwerking

Maandag - vrijdag 9.00h - 13.00h gesloten op woensdag
Gratiekapelstraat 10
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 46 32
outgoingstudents@uantwerpen.be