Side header image

Voorwaarden

  • Je bent als reguliere student aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven.
  • De stage moet in de lijn liggen van je studies aan de universiteit en/of bijdragen tot je beroepsoriëntering.
  • Ofwel loop je stage tijdens het academiejaar, ofwel tijdens de zomermaanden op eigen initiatief met eventuele erkenning tijdens het volgende academiejaar (bvb vrijstelling voor een aantal credits).
  • Indien een stagemogelijkheid in je opleiding is voorzien, is ook vastgelegd  tijdens welk semester(s) en op welk studieniveau .  Neem tijdig contact op met de internationale coördinator van de opleiding voor informatie over de voorwaarden en voor begeleiding.

Dienst Internationale Samenwerking

Monday - Friday 9.00h - 13.00h closed on Wednesday
Gratiekapelstraat 10
2000 Antwerpen
Tel. +3232654632
outgoingstudents@uantwerpen.be