Side header image

Opleidings- en vormingsaanbod

Verfijn je selectie

Titel

Taal van de opleidingInteresse
Opleidingsgraad


Soort opleiding of vorming
Faculteiten


Instituten en centra

C

Master in de communicatiewetenschappen: mediastudies

met werkstudententraject, voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de communicatiewetenschappen: strategische communicatie

met werkstudententraject, voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in het cultuurmanagement

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

E

Master in de erfgoedstudies

met werkstudententraject, voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

G

Master in de geschiedenis

met werkstudententraject, voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

H

Master-na-master in de huisartsgeneeskunde

met voorbereidingsprogramma

I

Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde (industrieel ingenieur)

met voorbereidingsprogramma

Master in de industriële wetenschappen: chemie (industrieel ingenieur)

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica (industrieel ingenieur)

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de interieurarchitectuur

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

M

Master in de maritieme wetenschappen

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de meertalige professionele communicatie

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master-na-master in de maritieme wetenschappen (Uitdovend)

Daalt in tot masteropleiding vanaf september 2018

O

Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

met werkstudententraject, voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de organisatie en het management

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

P

Master in de politieke communicatie

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de politieke wetenschappen

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

S

Master in de sociaal-economische wetenschappen

met voorbereidingsprogramma

Master in de sociologie

met werkstudententraject, voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in het sociaal werk

met werkstudententraject, voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

T

Master in de taal- en letterkunde: algemene literatuurwetenschap

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de taal- en letterkunde: algemene taalwetenschap

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de taal- en letterkunde: computationele psycholinguïstiek

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de taal- en letterkunde: digitale tekstanalyse

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de taal- en letterkunde: een taal

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de taalkunde

met voorbereidingsprogramma

Master in de theater- en filmwetenschap

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

Master in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

met voorbereidingsprogramma

Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

met voorbereidingsprogramma

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

met voorbereidingsprogramma

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

met voorbereidingsprogramma

Master in het tolken

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

V

Master in het vertalen

met voorbereidingsprogramma en schakelprogramma

W

Master in de wijsbegeerte

met werkstudententraject en voorbereidingsprogramma

Z

Master-na-master in het zee- en vervoerrecht (Uitdovend)

Niet meer aangeboden vanaf september 2018