Side header image

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Wiskunde / Informatica

Toegepaste wiskunde I6sp1e sem.
Peeters, Werner
Toegepaste wiskunde II6sp2e sem.
Peeters, Werner
 

Wetenschappen

Fysica I7sp1e+2e sem
Lamoen, Dirk
Chemie I6sp1e sem.
Neyts, Erik
Chemie II6sp2e sem.
Janssens, Koen
Organische chemie I5sp2e sem.
NNB, -
 

Wetenschappen van de levende materie

Plantkunde6sp1e sem.
Samson, Roeland
Dierkunde6sp2e sem.
Van Dongen, Stefan
Celbiologie6sp2e sem.
De Vos, Winnok
 

Beheerswetenschappen

Economie3sp1e sem.
Bouckaert, Jan
Probleemoplossend denken voor ingenieurs3sp1e sem.
Denys, Siegfried
 

Modeltraject deel 2

Wiskunde / Informatica

Kansrekening en statistiek5sp1e sem.
Van Aert, Sandra
Toegepaste wiskunde III5sp1e sem.
Peeters, Werner
Inleiding tot wetenschappelijk programmeren voor de Bio-ingenieurs4sp1e sem.
Tytgat, Tom
 

Wetenschappen

Fysica II8sp1e+2e sem
Lamoen, Dirk
Organische chemie II5sp1e sem.
Mampuys, Pieter
Aardwetenschappen / bodemkunde6sp1e+2e sem
Temmerman, Stijn
 

Wetenschappen van de levende materie

Fysiologie4sp2e sem.
Asard, Han
Biochemie4sp2e sem.
Asard, Han
Geïntegreerd practicum fysiologie - biochemie4sp2e sem.
Vandenheuvel, Dieter
Ecologie4sp2e sem.
Ceulemans, Reinhart
Modelleren en simuleren van biosystemen3sp2e sem.
Tytgat, Tom
Denys, Siegfried
 

Ingenieurswetenschappen

Toegepaste thermodynamica4sp2e sem.
Denys, Siegfried
 

Algemene ontwikkeling

Bio-ethiek4sp1e sem.
Lenaerts, Silvia
 

Modeltraject deel 3

Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor alle afstudeerrichtingen

Microbiologie4sp1e sem.
Lebeer, Sarah
Fysische en thermische transportverschijnselen5sp1e sem.
Denys, Siegfried
Toegepaste statistiek en dataverwerking3sp1e sem.
Van Dongen, Stefan
Chemische analysetechnieken6sp1e sem.
Verbruggen, Sammy
Procestechnologie4sp1e sem.
Denys, Siegfried
Moleculaire biologie3sp1e sem.
Vandenheuvel, Dieter
Levensbeschouwing en wetenschap3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
 

Afstudeerrichting chemie en voedingstechnologie

Biochemische ingenieurstechnieken4sp2e sem.
Willaert, Ronnie
Katalyse4sp2e sem.
Verbruggen, Sammy
Levensmiddelenchemie4sp2e sem.
Delcour, Jan
Biokatalyse en enzymtechnologie4sp2e sem.
Desmet, Tom
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy
Geïntegreerd practicum chemie en voedingstechnologie4sp2e sem.
Tytgat, Tom
 

Afstudeerrichting chemie en voedingstechnologie 4 studiepunten te kiezen

4 studiepunten te kiezen uit:

Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering4sp2e sem.
Lebeer, Sarah
Milieuchemie4sp2e sem.
Lenaerts, Silvia
 

Afstudeerrichting milieutechnologie

Milieutechnologie4sp2e sem.
Vlaeminck, Siegfried
Ecotoxicologie3sp2e sem.
Bervoets, Lieven
Milieuchemie4sp2e sem.
Lenaerts, Silvia
Biochemische ingenieurstechnieken4sp2e sem.
Willaert, Ronnie
Bodemprocessen5sp2e sem.
Joris, Ingeborg
Geïntegreerd practicum milieutechnologie4sp2e sem.
Tytgat, Tom
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy
 

Afstudeerrichting cel- en genbiotechnologie

Biochemische ingenieurstechnieken4sp2e sem.
Willaert, Ronnie
Cel- en genbiotechnologie4sp2e sem.
Kooy, Frank
Genetica m.i.v. populatiegenetica6sp2e sem.
Backeljau, Thierry
Moleculaire celbiologie3sp2e sem.
Timmerman, Vincent
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy
Geïntegreerd practicum Cel- en Genbiotechnologie4sp2e sem.
Vandenheuvel, Dieter
Bioinformatica3sp2e sem.
Vandeweyer, Geert
 

Afstudeerrichting land- en bosbeheer

Bodemprocessen5sp2e sem.
Joris, Ingeborg
Geografische informatiesystemen4sp2e sem.
Wuyts, Karen
Hydrologie en meteorologie5sp2e sem.
Samson, Roeland
Bosecologie en dendrologie6sp2e sem.
Samson, Roeland
Geïntegreerd practicum land- en bosbeheer4sp2e sem.
Samson, Roeland
Projectwerk met inbegrip van stage8sp1e+2e sem
Verbruggen, Sammy