Side header image

Bachelor in de fysica

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

De opleiding fysica is bijzonder gericht op probleemoplossend denken. Daarom leidt de opleiding niet meteen op tot een beroep maar biedt ze jou eerder verschillende ontplooiingsmogelijkheden. Een master in de fysica heeft uitstekende toekomstperspectieven. De meeste afgestudeerden kunnen meteen kiezen uit diverse jobaanbiedingen. Je hebt daarbij een brede waaier aan mogelijkheden.
 
Een algemene tendens is dat een groot aantal afgestudeerden in de fysica in eerste instantie kiest voor het wetenschappelijk onderzoek en doctoreert na het behalen van het masterdiploma. Een aantal kiest voor het beroep van leraar in het middelbaar onderwijs. Sommigen blijven actief in de academische wereld, anderen gaan aan de slag in de industrie en zelfs de financiële sector en het verzekeringswezen stellen fysici tewerk.

Voor de klas

Werkgelegenheid in de onderwijssector is zo goed als gegarandeerd. Zowel in het secundair als het hoger onderwijs staan fysici voor de klas. Je kan ter voorbereiding tijdens je masteropleiding alvast de module onderwijs volgen. Indien je dit niet doet, kan je na je masteropleiding nog de specifieke lerarenopleiding volgen om ook daadwerkelijk voor de klas te kunnen staan.

Ga voor onderzoek

De meeste fysici zijn actief in het wetenschappelijk onderzoek. Zo kan je ervoor kiezen na je masteropleiding volop voor het onderzoek te gaan door een doctoraat te volgen en een academische carrière uit te bouwen. Aan een universiteit of hogeschool. Of je kiest voor onderzoek en ontwikkeling in een overheids- of bedrijfslabo.
 
Door de sterke wisselwerking met andere wetenschappen (wiskunde, chemie, biologie, geologie, geneeskunde) zijn heel wat fysici werkzaam in disciplines als wiskundige natuurkunde, fysische scheikunde, materiaalkunde, biofysica, medische fysica…

Stap in het bedrijfsleven

Er komen niet alleen heel wat fysici terecht op de afdeling onderzoek en ontwikkeling van bedrijven. Ook in het management en beleidsfuncties vind je fysici. Er zijn gevarieerde jobmogelijkheden in de industrie: automatisering, de medische sector, ontwikkelen van lasers en micropocessoren in ruimtevaart en elektronica, holografie en beeldvorming, kwaliteitscontrole, informatica…