Side header image

Bachelor in de fysica

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
19
feb

maandag

8:30 10:30

Inleiding analytische mechanica

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica III

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica

Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Inleiding tot de scheikunde

Hoorcollege Campus Groenenborger
20
feb

dinsdag

9:00 12:00

Experimentele fysica I

Practicum Campus Groenenborger
13:45 15:45

Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
21
feb

woensdag

8:30 10:30

Wiskundige methoden voor de fysica III

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Inleiding tot de scheikunde

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Inleiding analytische mechanica

Hoorcollege Campus Groenenborger
22
feb

donderdag

13:45 15:45

Inleiding tot de scheikunde

Hoorcollege Campus Groenenborger
23
feb

vrijdag

8:30 10:30

Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica III

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Inleiding analytische mechanica

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.