Side header image

Bachelor in de fysica

Voorbeeldrooster academiejaar 2018 - 2019 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
25
sep

dinsdag

8:30 10:30

Wetenschappelijk rapporteren

Hoorcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Fysica van het dagelijks leven

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Hoorcollege Campus Groenenborger
26
sep

woensdag

10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Enkel Fys - Algebra
Hoorcollege Campus Groenenborger
28
sep

vrijdag

10:45 12:45

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.