Side header image

Bachelor in de fysica

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
11
dec

maandag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Enkel 1BFYS - Algebra
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 17:00

Experimentele fysica I

Practicum Campus Groenenborger
12
dec

dinsdag

8:30 10:30

Fysica van het dagelijks leven

Hoorcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Wetenschappelijk rapporteren

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Wiskundige methoden voor de fysica II

Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Wiskundige methoden voor de fysica II

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13
dec

woensdag

10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Enkel Fys - Algebra
Hoorcollege Campus Groenenborger
14
dec

donderdag

8:30 10:30

Wiskundige methoden voor de fysica II

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 17:00

Computerpracticum

Practicum Campus Groenenborger
15
dec

vrijdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen samen
Seminarie/Werkcollege
8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen samen
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica II

Seminarie/Werkcollege
13:45 15:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.