Side header image

Bachelor in de fysica

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
16
okt

maandag

10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Enkel 1BFYS - Algebra
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen voor Wiskunde
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Experimentele fysica I

Hoorcollege Campus Groenenborger
17
okt

dinsdag

8:30 10:30

Fysica van het dagelijks leven

Hoorcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Wetenschappelijk rapporteren

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Hoorcollege Campus Groenenborger
18
okt

woensdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Oefeningen voor Fysica
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Enkel Fys - Algebra
Hoorcollege Campus Groenenborger
19
okt

donderdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 17:00

Computerpracticum

Practicum Campus Groenenborger
20
okt

vrijdag

10:45 12:45

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Samen met 1BWIS
Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.