Side header image

Bachelor in de biologie

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Biologie is net zo divers als het leven zelf. Het heeft dan ook heel wat raakvlakken met de samenleving.  Dat biedt meteen ook heel diverse jobmogelijkheden.

In onderzoek, binnen of buiten universiteit

Als bioloog heb je in de eerste plaats een goede algemene vorming in de wetenschappen en een kritische ingesteldheid. Heel wat biologen zijn dan ook actief in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. In de eerste plaats binnen de universiteit zelf. De Universiteit Antwerpen heeft een sterke reputatie onder meer op het vlak van gedragsonderzoek en milieuonderzoek.  Wanneer je graag van onderzoek je werk wil maken, is het aangewezen om in de master al voor de beroepsgerichte optie ‘Onderzoek’ te kiezen. Dat is de ideale voorbereiding op een doctoraat.
 
Maar ook buiten de universiteit kan je onderzoek doen in verschillende onderzoeks- en ontwikkelingscentra. Dit gaat dan niet enkel over klassieke biologische instituten zoals de Nationale Plantentuin, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of de Zoo, maar ook over het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Aquafin, het Instituut voor Tropische Geneeskunde... Voor een onderzoekscarrière is niet alleen kennis en vaardigheid nodig maar ook een grote dosis creativiteit en ondernemingszin. Het behalen van een doctoraat is hier vaak een noodzaak.

Bedrijfsleven

Er zijn ook veel biologen actief in het bedrijfsleven, meestal in bedrijven met een duidelijke biologische component zoals de life sciences (bv. farmaceutische industrie), biotechnologie of de milieusector.
Je vindt hier biologen in onderzoeksafdelingen, in professionele functies als wetenschappelijk consulent of als milieucoördinator, maar ook in meer commerciële functies (marketing) of in het hogere management.
 
Als je voorkeur eerder uitgaat naar een job in het bedrijfsleven, kies je in de master best voor de beroepsgerichte optie ‘Ondernemerschap’. Die bereidt je maximaal voor op managementfuncties in private en publieke organisaties.

Overheid

Ook de overheid heeft biologen nodig, zowel op gemeentelijk, provinciaal, regionaal als federaal niveau. De meeste biologen in overheidsdienst werken in het domein van het leefmilieu, een kleinere groep in de volksgezondheid. Biologen hebben hier zowel leidinggevende, beleidsondersteunende als uitvoerende functies in de administratie of inspectiediensten.
 
Ook hier is de beroepsgerichte optie ‘Ondernemerschap’ het meeste aangewezen.

Voor de klas

Zin om zelf les te geven? Zowel in het secundair als in het hoger onderwijs zijn biologen actief voor de klas. Niet alleen voor biologie maar ook voor andere basiswetenschappen als chemie en fysica. De beroepsgerichte optie ‘Onderwijs’ (dat is de lerarenopleiding) is hiervoor de ideale voorbereiding.