Side header image

Bachelor in de politieke wetenschappen

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Politicologen vind je overal

Vroeger was de overheid de meest voor de hand liggende werkgever voor politieke wetenschappers. Tegenwoordig zijn de sectoren waarin je aan de slag kan breder.
 
Natuurlijk kan je met een masterdiploma nog steeds bij de overheid aan het werk:

  • bij lokale besturen zoals gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s
  • bij de Vlaamse of federale overheid en hun overheidsdiensten
  • in internationale organisaties (van de Europese Commissie tot de Verenigde Naties) 

Behalve bij de overheid vind je als politicoloog ook jobs:

  • bij sociale bewegingen, vakbonden, ngo’s, …
  • bij politieke partijen, belangengroepen, denktanken, …
  • in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland
  • bij de nieuwsredactie van een krant of tv-zender

Wat doe je?

Enkele voorbeelden van functies zijn beleidsmedewerker, kabinets- of stafmedewerker, politiek adviseur, informatieambtenaar, administratief medewerker, wetenschappelijk onderzoeker, lobbyist, persattaché en woordvoerder.
 
Wat doe je dan precies? Als beleidsmedewerker bijvoorbeeld blijf je goed op de hoogte van wat er gebeurt op jouw beleidsterrein. Je netwerkt en onderhoudt veel contacten. Je maakt analyses van maatschappelijke problemen en adviseert anderen over mogelijke oplossingen. Nadien evalueer je ook wat er van het beleid terecht is gekomen.

Word onderzoeker

Als onderzoeker kan je aan de slag bij wetenschappelijke instellingen en studiediensten van bijvoorbeeld een ministerie of een politieke partij.
 
Ook aan de universiteit kan je je verdiepen in onderzoek. Dat kan fundamenteel, maar zeker ook toegepast onderzoek zijn – bijvoorbeeld om een maatschappelijk probleem in kaart te brengen. Een carrière aan de universiteit begin je met een doctoraatsopleiding.

Een job in het onderwijs

Heb je zin om les te geven? Na het volgen van de specifieke lerarenopleiding mag je als leraar in het secundair onderwijs aan de slag. Je geeft vakken zoals maatschappelijke vorming.
 
Daarnaast bieden ook hogescholen en universiteiten opleidingen met een politiek-wetenschappelijke inslag aan.