Side header image

Bachelor in de productontwikkeling

Duurzaam ontwerpen

Ecodesign is een discipline binnen de productontwikkeling waarbij de aandacht gericht is op de ­milieu-impact van de producten en dit voor de volledige levenscyclus van de producten. In deze levenscyclus worden verschillende fases geïdentificeerd: de keuze van de materialen, het productie- en assemblageproces, de distributie en verpakking, de gebruiksfase bij de consument en uiteraard de afvalfase waarbij gestreefd wordt om zoveel mogelijk ­materiaal te recycleren of te hergebruiken. Om de ontwerper te gidsen bij de aanpak van ecodesign zijn er diverse tools opgesteld die de opportuniteiten opsporen tot verbeteren van de milieu-impact van bestaande producten, en om de ontwerper tijdens het ontwerpproces van nieuwe producten te helpen ecologische keuzes te maken. Naast een theoretische inleiding op basis van hoorcolleges krijgen de studenten een ontwerp­oefening waarin ze de theoretische kennis moeten toepassen. De ontwerpopdracht bestond eruit om een duurzamer alternatief te verzinnen voor een bepaald model luchtverfrisser.


Eco-Ster
De Eco-Ster is een hulpmiddel om aan de hand van een checklist de ecologische en economische mogelijkheden van een productidee in kaart te brengen of om een bestaand product te evalueren op z’n eco-efficiëntie potentieel en opportuniteiten tot verbetering te detecteren. De Eco-Ster werd binnen deze oefening eerst gebruikt in de analysefase om de bestaande luchtverfrissers te evalueren op hun duurzaamheid, en na de ontwerpfase als verificatie om te toetsen of de ontwerpen van de studenten uiteindelijk beter scoren op drie gegeven criteria: de milieu-impact van de materiaalkeuze, de milieu-impact tijdens gebruiksfase en de milieu-impact tijdens afdankingsfase.