Side header image

Bachelor in de productontwikkeling

Product en Analyse

Binnen Product en Analyse wordt gevraagd aan de student om via de analyse van een bestaand product een verbeterde versie ervan te ontwerpen.

De leerdoelstellingen van deze opdracht zijn: 
Analyse 
De student kan een eenvoudige, multidisciplinaire (gebruik, techniek, markt) analyse van een bestaand product uitvoeren. 
Synthese 
De student kan data uit de analyse verwerken tot conclusies en deze conclusies omzetten naar design drivers en specificaties. De student kan ontwerpproblemen herformuleren en creatief oplossen. 
Rapportering en communicatie 
De student kan resultaten rapporteren en een dossier gestructureerd opstellen. 
Teamwork 
De student kan zich organiseren in groep en werken binnen een ‘team’. De student kan in groep een werkplan uitwerken, het opnemen, zelfstandig uitvoeren en de taken coördineren.

 

kruimeldief: vormanalyse van de verschillende modellen binnen een merk 

Ergonomische aspecten: reikwijdte bij het gebruik en een studie via proefmodellen naar het zwaartepunt

Bepaling van de gewenste vormkenmerken van het eigen ontwerp via een moodboard

Enkele alternatieven voor ontwerpoplossingen worden naast elkaar afgewogen in een morfologische kaart

Het eigen ontwerpvoorstel wordt via schetsen weergegeven