Side header image

Bachelor in de productontwikkeling

Product en Communicatie

Basisoefeningen in ruimtelijk denken (manipulaties uitvoeren met twee- en driedimensionale vormen). De student krijgt ruimtelijk inzicht door oefeningen op te lossen waarbij hij/zij zelf moet tekenen en gebruikt hierbij de correcte principes van technisch tekenen en perspectief. Aan de hand van verschillende practica worden markertechnieken geïnitieerd. De aangereikte methode om vormvarianten te genereren op basis van een veranderend vlakverloop wordt toegepast op een monovolume-product (zie voorbeelden hieronder van vormvarianten voor een ticketontwaarder).
De rol van CAD in het ontwerpproces: inoefenen van de basismethoden en technieken van CAD (Computer Aided Design). Diverse opdrachten en oefeningen en het modelleren van 1 of meer (eigen) ontwerpen, gebaseerd op eenvoudige geometrieën, vlakovergangen, afrondingen,... Basis rendertechnieken.

basisoefeningen in ruimtelijk denken

voorontwerpen voor houten speelgoed (tekenen van basisvolumes en afrondingen)

vormvarianten voor een douchegelbus, geïnspireerd op de vormgeving van een sportauto, tekenen met marker.

vormvarianten genereren (tekenen met marker) op basis van een aangereikte methode, onderwerp: ticketontwaarder voor de tram

Voor het CAD gedeelte van Product en Communicatie werd gevraagd om het ontwerp van een party tray (opdracht Product en Engineering) in 3D software uit te werken en er een presentatiebeeld mee te maken.