Side header image

Bachelor in de productontwikkeling

Ontwerpen 3.1 - Redesign

Bij de redesign staat het ‘ontwerpen’ centraal. Het ontwerpproces wordt chronologisch doorlopen, net zoals het ook in de praktijk zou gebeuren.  Het uitgangspunt is een gegeven product (hier een intelligente energiemonitor). Het doel is om, na een multidisciplinaire analyse, dit product te herontwerpen tot een ‘verbeterde’ versie.
De focus van deze ontwerpoefening ligt op deelaspecten van het ontwerpproces: vormcreativiteit op basis  van een gegeven vormtaal, vormdetaillering en materialisatie. Een methodologische aanpak van het proces vormt de rode draad doorheen het ontwerp.