Side header image

Bachelor in de productontwikkeling

Vorm en Betekenis

Binnen Vorm en Betekenis (tweede bachelor) wordt bekeken hoe vormgeving betekenis kan geven aan een product (uitstraling, emotionele betekenis, gedragsbetekenis, identiteit…) De ontwerpopdracht die hieraan gekoppeld zit, is het ontwerpen van een ‘personal container’: een opbergproduct waarin de gebruiker typerende en vaak gebruikte voorwerpen kan bewaren en dat sterk op zijn identiteit geënt is. Via associaties en moodboards wordt onderzocht welke vormen, kleuren en materialen het best aansluiten bij de gekozen persoon. Deze vormen dan het startpunt voor het verdere proces van vormexploratie. Bijkomend aandachtspunt is de stapeling van de voorwerpen, en de daarmee gepaard gaande compartimentering van de 'personal container'.  Hoe de verschijningsvorm van het product wisselt in geopende en gesloten toestand en op welke plaats op het lichaam het product gedragen wordt, zijn ook te onderzoeken items.

Onder: 'personal container' voor een surfer (studenten Anton Carmen & Nick Janssens): moodboards (context - vorm, kleur, materiaal), chromaticiteitsdiagrammen, ontwerpschetsen en 3D renders.slideshow

klik op één van de beelden