Side header image

Bachelor in de productontwikkeling

Vorm en Esthetiek

Binnen Vorm en Esthetiek worden basisvaardigheden ontwikkeld met betrekking tot schetsen en vorminitiatie. Een goede waarneming en een goed inzicht in verhoudingen, vormovergangen, oppervlaktespanning, vormkarakter, vormexpressie… spelen hier een grote rol. Binnen vorminitiatie worden korte opdrachten gegeven waarbij de focus ligt op vorm en minder op technische aspecten. Een eerste opdracht heeft als thema vormintegratie: vertrekkend van 3 eenvoudige basisvolumes die de componenten van een klein product uitmaken (een pico projector) worden vormovergangen tussen deze volumes opgebouwd op een manier dat er een eenheid is in globale vormkernmerken en in vormdetails. Studenten werken rechtstreeks in 3D via polystyreenschuim en klei. Deze rechtstreekse confrontatie met het 3D object is belangrijk om als beginnende student productontwikkeling de impact van de verschillende vormaspecten van een product te ervaren.

Bekijk ook de PO Sketch site, waarin tips rond schetsen worden gegeven door medestudenten uit de hogere jaren.

Een tweede opdracht belicht het aspect vormexpressie, waarbij onderzocht wordt hoe de vormtaal (blokkig, scherp, rond, eenvoudig, complex, vloeiend…) een invloed heeft op de emotionele interpretatie van een vorm. De studenten maken eerst collages rond een opgegeven begrip en zoeken van daaruit via ontwerpschetsen naar de juiste vormtaal die bij dat begrip aansluit. Deze vormtaal wordt dan toegepast op een eenvoudig product: een e-ID kaartlezer. Ook hier wordt een voorstelling gevraagd via een vormmodel in polysytyreenschuim.

collages over de begrippen uitbundig (boven) en traag (onder)

ontwerpschetsen rond het begrip 'traag'