Side header image

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Domein 1. Bedrijfskunde

6 studiepunten te kiezen uit

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
Informatiesystemen3sp1e sem.
Vanhoof, Els
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
Berghman, Liselore
 

Domein 2. Economische analyse

6 studiepunten te kiezen uit (het andere opleidingsonderdeel mag niet als keuzevak opgenomen worden)

Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
Inleiding tot de Algemene Economie6sp1e+2e sem
Vanhaecht, Eve
 

Domein 3. Filosofie en ethiek

6 studiepunten

Inleiding tot de Filosofie6sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
 

Domein 4. Geschiedenis

6 studiepunten te kiezen uit (het andere opleidingsonderdeel mag niet als keuzevak opgenomen worden)

Hedendaagse economische en politieke geschiedenis6sp2e sem.
Van Damme, Ilja
Sociale en politieke Geschiedenis6sp2e sem.
Greefs, Hilde
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

'Wiskundige methoden en technieken' is verplicht op te nemen, nog 6 studiepunten te kiezen uit Statistiek (het/de andere opleidingsonderde(e)l(en) mag/mogen niet als keuzevak opgenomen worden).

Wiskundige methoden en technieken6sp1e+2e sem
Ruts, Ida
Statistiek I6sp1e+2e sem
Thijssen, Peter
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 13sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 23sp2e sem.
Goos, Peter
 

Domein 7. Recht

6 studiepunten te kiezen uit (het/de andere opleidingsonderde(e)l(en) mag/mogen niet als keuzevak opgenomen worden).

Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Domein 8. Sociologische analyse

12 studiepunten

Inleiding tot de Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
 

Domein 9. Vreemde taal

6 studiepunten te kiezen uit de aangeboden talen. Gedurende de bachelor moeten minstens 2 niveaus van 2 talen behaald worden.

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Domein 1. Bedrijfskunde

6 studiepunten (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 1 van jaar 1).

Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Henderickx, Erik
Janvier, Ria
Marketingbeleid6sp2e sem.
Mikolajczak-Degrauwe, Kalina
 

Domein 2. Economische analyse

18 studiepunten (op te nemen verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst waarbij 'Micro-economie' en 'Macro-economie' verplicht op te nemen is.

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
Merlevede, Bruno
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

6 studiepunten (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3).
'Statistiek II' (PSW) enkel na 'Statistiek I' (PSW).

Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
 

Domein 6. Psychologie en antropologie

6 studiepunten (op te nemen in jaar 2 of jaar 3) te kiezen uit (het andere opleidingsonderdeel mag niet als keuzevak opgenomen worden)

Algemene en sociale psychologie6sp1e sem.
Ponnet, Koen
Antropologie6sp2e sem.
Timmerman, Christiane
 

Domein 7. Recht

6 studiepunten (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit

Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Recht van de Europese Unie6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Socialezekerheidsrecht6sp1e sem.
Janvier, Ria
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Domein 8. Sociologische analyse

12 studiepunten (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst waarvan 'Klassieke sociologische theorie' en 'Hedendaagse sociologische theorie' verplicht op te nemen is.

Hedendaagse sociologische theorie3sp2e sem.
Verschraegen, Gert
Klassieke sociologische theorie3sp1e sem.
Weyns, Walter
Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Comparative Politics6sp2e sem.
Dejaeghere, Yves
Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Inleiding tot de Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Panis, Koen
Inleiding tot de Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Sauer, Tom
 

Domein 9. Vreemde taal

6 studiepunten (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit

Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

10. Zwaartepunt en 11. Vrije keuze

Zwaartepunt :
24 studiepunten (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit het bijhorende domein (bovenop het minimum dat verplicht is voor het domein) .
Keuzepakket Bedrijfskunde (studiedomein 1)
Keuzepakket Economische analyse (studiedomein 2)
Keuzepakket Sociaal economische analyse (studiedomeinen 2 en 8)
Keuzepakket Sociologische analyse (studiedomein 8)

Vrije keuze :
12 studiepunten (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst of elders uit het programma SEW, met uitzondering van domein 2, 4, 5 en 7 uit modeltraject deel 1 én domein 6 uit modeltraject deel 2. Raadpleeg de facultaire richtlijnen SEW voor meer informatie hierover.

Actuele problemen van de Belgische politiek6sp2e sem.
Meier, Petra
Beslissingsondersteunende methoden6sp2e sem.
Ruts, Ida
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Cools, Arthur
Debating development3sp1e sem.
Cassimon, Danny
Verrelst, Janus
Digital Organisation6sp1e sem.
De Haes, Steven
Media: Structuur en werking6sp2e sem.
Van Den Bulck, Hilde
Optimisation in Economics6sp1e sem.
Merlino, Luca Paolo
Politieke retoriek6sp1e sem.
De Landtsheer, Christ'l
Sociale en politieke filosofie6sp2e sem.
Reynaert, Peter
Topics in Development Studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
 

12. Integratie

Verplicht op te nemen: 9studiepunten

European Societies3sp2e sem.
Marx, Ive
Cantillon, Bea
Bachelorproef partim I: Inleiding tot economische onderzoeksmethoden6sp1e+2e sem
Erreygers, Guido
 

Modeltraject deel 3

Domein 1. Bedrijfskunde

6 studiepunten (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 1 van jaar 1 en jaar 2).

Financieel management6sp1e sem.
Deloof, Marc
Logistiek en transport3sp1e sem.
Van de Voorde, Eddy
Kupfer, Franziska
Management accounting en controle3sp1e sem.
Jorissen, Ann
Productiemanagement3sp2e sem.
Cornelissens, Trijntje
 

Domein 2. Economische analyse

18 studiepunten (op te nemen verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 2 van jaar 2).

Economic Policy6sp1e sem.
Van Poeck, André
Issues in Global Economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
International Economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Domein 3. Filosofie, ethiek en levensbeschouwing

Verplicht op te nemen: 3 studiepunten

Levensbeschouwing, mens en markt3sp2e sem.
Van Herck, Walter
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

6 studiepunten (op te nemen in jaar 2 of in jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 5 van jaar 2).
'Inleiding tot de econometrie' enkel na 'Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 en 2'.

Introduction to Econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
 

Domein 8. Sociologische analyse

12 studiepunten (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of uit domein 8 van jaar 2).

Arbeidssociologie6sp2e sem.
Henderickx, Erik
Cannaerts, Nele
Familiesociologie3sp1e sem.
Van de Velde, Sarah
Social demography6sp2e sem.
Neels, Karel
Sociologie van de sociale ruimte3sp2e sem.
Oosterlynck, Stijn
Sociologie van zorg en welzijn3sp2e sem.
Van de Velde, Sarah
Sociology of inequalities3sp1e sem.
Oosterlynck, Stijn
Sociology of Organizations6sp1e sem.
Vandermoere, Frederic
 

10. Zwaartepunt en 11. Vrije keuze

Zwaartepunt:
Verderzetting keuze jaar 2.

Vrije keuze :
15 STP (verspreid over jaar 2 en jaar 3) te kiezen uit onderstaande lijst (of keuzeopleidingsonderdelen van jaar 2) of elders uit het programma SEW.

Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
I-Week: Challenges for Business3sp2e sem.
Van Liedekerke, Luc
Martens, Rudy
Verhezen, Peter
Sports Economics6sp2e sem.
Kesenne, Stefan
Theorie van de visuele communicatie6sp1e sem.
Pauwels, Luc
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

12. Integratie

Verplicht op te nemen: 12 studiepunten.

Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid6sp1e+2e sem
Marx, Ive
Sociaal-economische analyse6sp2e sem.
Vandenbroucke, Frank