Side header image

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Domein 1. Bedrijfskunde

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
 

Domein 2. Economische analyse

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
 

Domein 4. Geschiedenis

6 studiepunten te kiezen uit (het andere opleidingsonderdeel mag niet als keuze opleidingsonderdeel opgenomen worden)

Hedendaagse economische en politieke geschiedenis6sp2e sem.
Van Damme, Ilja
Sociale en politieke Geschiedenis6sp2e sem.
Greefs, Hilde
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

'Wiskundige methoden en technieken' is verplicht op te nemen, nog 6 studiepunten te kiezen uit Statistiek (het/de andere opleidingsonderde(e)l(en) mag/mogen niet als keuze opleidingsonderdeel opgenomen worden).

Wiskundige methoden en technieken6sp1e+2e sem
Ruts, Ida
Statistiek I6sp1e+2e sem
van Erkel, Patrick
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 13sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 23sp2e sem.
Goos, Peter
 

Domein 6. Psychologie en antropologie

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Psychologie6sp1e sem.
DeSmet, Ann
 

Domein 7. Recht

6 studiepunten te kiezen uit (het/de andere opleidingsonderde(e)l(en) mag/mogen niet als keuze opleidingsonderdeel opgenomen worden).

Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Domein 8. Sociologische analyse

Verplicht op te nemen: 12 studiepunten

Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Domein 9. Vreemde taal

6 studiepunten te kiezen uit de aangeboden talen. Gedurende de bachelor moeten minstens 2 niveaus van 2 talen behaald worden.

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Domein 1. Bedrijfskunde

Verplicht op te nemen: 3 studiepunten

Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
 

Minstens 3 studiepunten op te nemen uit onderstaande lijst

Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Janvier, Ria
Jacobs, Sofie
Informatiesystemen3sp1e sem.
Vanhoof, Els
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
NNB, -
Marketingbeleid6sp2e sem.
Dens, Nathalie
 

Domein 2. Economische analyse

Verplicht op te nemen: 12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Domein 3. Filosofie, ethiek en levensbeschouwing

Verplicht op te nemen: 3 studiepunten

Inleiding tot de filosofie3sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

6 studiepunten (op te nemen in deel 2 of in deel 3)
'Statistiek II' (FSW) enkel na 'Statistiek I' (FSW)

Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
 

Domein 7. Recht

6 studiepunten (op te nemen in deel 2 of in deel 3) te kiezen uit

Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Recht van de Europese Unie6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Socialezekerheidsrecht6sp1e sem.
Janvier, Ria
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Domein 8. Sociologische analyse

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Hedendaagse sociologische theorie3sp2e sem.
Verschraegen, Gert
Klassieke sociologische theorie3sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Domein 9. Vreemde taal

6 studiepunten (op te nemen in deel 2 of in deel 3) te kiezen uit

Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

10. Zwaartepunt

24 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit het bijhorende domein, bovenop het minimum dat verplicht is voor het domein.
Keuzepakket Bedrijfskunde: te kiezen uit studiedomein 1
Keuzepakket Economische analyse: te kiezen uit studiedomein 2 of uit onderstaande lijst

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
De Borger, Bruno
De Waele, Lode
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociaal economische analyse: te kiezen uit studiedomeinen 2 en 8 of uit onderstaande lijst

Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociologische analyse: te kiezen uit studiedomein 8 of uit onderstaande lijst

Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Comparative Political Institutions6sp2e sem.
Ahrens, Petra
Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Sauer, Tom
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
 

11. Vrije keuze

15 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit onderstaande lijst of elders uit het programma SEW, met uitzondering van domein 2, 4, 5 en 7 uit modeltraject deel 1. Raadpleeg de facultaire richtlijnen SEW voor meer informatie hierover.

Antropologie6sp2e sem.
Timmerman, Christiane
Belgische politiek6sp2e sem.
Meier, Petra
Beslissingsondersteunende methoden6sp2e sem.
Ruts, Ida
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Cools, Arthur
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Digital Organisation6sp1e sem.
De Haes, Steven
Huygh, Tim
Media: Structuur en werking6sp2e sem.
Panis, Koen
Political Rhetoric6sp1e sem.
De Landtsheer, Christ'l
Sociale en politieke filosofie6sp2e sem.
Reynaert, Peter
Topics in Development Studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
 

12. Integratie

Verplicht op te nemen: 9 studiepunten

European Societies3sp2e sem.
Marx, Ive
Cantillon, Bea
Bachelorproef partim I: Inleiding tot economische onderzoeksmethoden6sp1e+2e sem
Erreygers, Guido
 

Modeltraject deel 3

Domein 1. Bedrijfskunde

Miinstens 3 studiepunten op te nemen in deel 2 of in deel 3 te kiezen uit onderstaande lijst of uit domein 1 van deel 2.

Financieel management6sp1e sem.
Keuleneer, Luc
Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Janvier, Ria
Jacobs, Sofie
Logistiek en transport3sp1e sem.
Van de Voorde, Eddy
Kupfer, Franziska
Management accounting en controle3sp1e sem.
Walraevens, Guy
Marketingbeleid6sp2e sem.
Dens, Nathalie
Productiemanagement3sp2e sem.
Cornelissens, Trijntje
 

Domein 2. Economische analyse

6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst

Economic Policy6sp1e sem.
Van Poeck, André
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
International Economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Issues in Global Economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Domein 3. Filosofie, ethiek en levensbeschouwing

Verplicht op te nemen: 3 studiepunten

Levensbeschouwing, mens en markt3sp2e sem.
Van Herck, Walter
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

6 studiepunten (op te nemen in deel 2 of in deel 3) te kiezen uit onderstaande lijst of uit domein 5 van deel 2.
'Inleiding tot de econometrie' enkel na 'Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 en 2'.

Introduction to Econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
Hoxha, Sergei
 

Domein 8. Sociologische analyse

6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst

Arbeidssociologie6sp2e sem.
Henderickx, Erik
Cannaerts, Nele
Familiesociologie3sp1e sem.
Van de Velde, Sarah
Social demography6sp2e sem.
Neels, Karel
Sociologie van de sociale ruimte3sp2e sem.
Loots, Ilse
Sociologie van zorg en welzijn3sp2e sem.
Van de Velde, Sarah
Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit3sp1e sem.
Oosterlynck, Stijn
Van de Velde, Sarah
Sociology of Organizations6sp1e sem.
Crabbé, Ann
 

10. Zwaartepunt

24 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit het bijhorende domein, bovenop het minimum dat verplicht is voor het domein.
Keuzepakket Bedrijfskunde: te kiezen uit studiedomein 1
Keuzepakket Economische analyse: te kiezen uit studiedomein 2 of uit onderstaande lijst

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
De Borger, Bruno
De Waele, Lode
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociaal economische analyse: te kiezen uit studiedomeinen 2 en 8 of uit onderstaande lijst

Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociologische analyse: te kiezen uit studiedomein 8 of uit onderstaande lijst

Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Comparative Political Institutions6sp2e sem.
Ahrens, Petra
Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Sauer, Tom
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
 

11. Vrije keuze

15 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit onderstaande lijst of elders uit het programma SEW, met uitzondering van domein 2, 4, 5 en 7 uit modeltraject deel 1. Raadpleeg de facultaire richtlijnen SEW voor meer informatie hierover.

Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
I-Week: Challenges for Business3sp2e sem.
Van Liedekerke, Luc
Martens, Rudy
Verhezen, Peter
Sports Economics6sp2e sem.
Kesenne, Stefan
Theorie van de visuele communicatie6sp1e sem.
Bekaert, Marc
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

12. Integratie

Verplicht op te nemen: 12 studiepunten

Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid6sp1e+2e sem
Marx, Ive
Sociaal-economische analyse6sp2e sem.
Vandenbroucke, Frank